2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
1. napirendi pont:
A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 26-i ülésének …….napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!A Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a 2007. május 24.-i ülésén elfogadta a társulási megállapodás módosítására irányuló előterjesztést azzal, hogy az alkalmas az alapító önkormányzatok képviselő-testületei általi megtárgyalásra.
A megállapodás módosítására az időközben bekövetkezett változások ( pl.: iskolai, óvodai közös irányítás) miatti pontosítás, az egyes közösen ellátandó feladatok szakszerűbb megfogalmazása (mozgókönyvtári szolgálat, közbeszerzések), a számviteli, elszámolási, finanszírozási, vagyonügyi rend szakszerűbb meghatározása, illetve törvényességi okok miatt kerül sor. Ez utóbbi a magállapodás 5.2.1.1.pontját érinti, ahol a társulási tanácsra átruházott feladatok között az intézményvezetők kinevezési jogával megszűnik az alapító önkormányzatok egyetértési jogosultsága. A Közigazgatási Hivatal álláspontja szerint ugyanis a hatáskör átruházása esetén nem lehet annak gyakorlását más feltételekhez kötni, azaz korlátozni.
A módosításokat a megállapodás szövegében kivastagításokkal jeleztük.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a tervezetről a Tisztelt Képviselő-testület véleményének kialakítását, illetve a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2007. június 27.
Huber László s.k.
polgármester


Határozati javaslat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: azonnal