2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
2. napirendi pont:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!A Kőszegi Városüzemeltető Kht. 2006 évi munkájáról szóló beszámolóban problémaként felvetettem egyes hulladékfajták lerakási díjainak a piacihoz képest alacsony szintjét és javasoltam ennek mielőbbi rendezését. A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett.
Mivel a lerakási díjakat a többször módosított 21/2001. (X.1.) számú önkormányzati rendelet határozza meg, ezért javaslatot teszek a rendelet 2. számú melléklete "Lerakási díjak" táblázat módosítására az alábbiak szerint:

Lerakási díjak:

Megnevezés
Kőszegi lakosság részére Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek, Kőszegen kívüli lakosság
Tiszta inert hulladék (föld, terméskő, tégla, cserép, beton, aszfalt)
Térítésmentes
napi 1 m3-ig
1800,- Ft/t + áFA

Települési szilárd hulladék,
Szennyezett inert hulladék
Térítésmentes
Napi 240 l-ig
3500,- Ft/t + ÁFA


Tiszta zöldhulladék lerakása (lomb, fű, faág)
Térítésmentes

3500,- Ft/t + ÁFA

Fűrészpor, faforgács

Térítésmentes
Napi 120 l-ig
3500,- Ft/t + ÁFA
Szelektíven gyűjtött újra-hasznosítható hulladék (PET, papír, üveg, síküveg keret nélkül)
Térítésmentes


Térítésmentes


Elektronikai hulladék
Térítésmentes
100 kg/hó-ig
20 Ft/kg

Lom hulladék, bontott ve-gyes építési hulladék
6500 Ft/t
évente 1 alkalommal térítésmentes

6500 Ft/t
Veszélyes hulladék (fáradt olaj, elhasznált étolaj, elem, akkumulátor, növényvédő-szer maradék, ill. növény-védő-szerrel szennyezett csom. anyag, festék-, oldószer maradék, ill. ezzel szennyezett csom. anyag.)Térítésmentes
80 Ft/kg

Állati hulla
80 Ft/kg

80 Ft/kg

A beszállító a hulladék eredetére vonatkozóan köteles s szolgáltatónak nyilatkozatot tenni (keletkezés oka, forrása, helye).

Kérem, a javaslatot elfogadni és a rendeletet az előterjesztés szerint módosítani szíveskedjenek.Kőszeg, 2007. június 10.
Tisztelettel:

Kovács István
igazgató