2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
17. napirendi pont:
Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága
2007. június 19-i ülésének
… napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság

Kőszeg Város Önkormányzatához benyújtott panaszos levél írója, Balázs Istvánné a saját tulajdonát képező Királyvölgyi utca 3. számú ingatlana megrongálódása ügyében kér intézkedést. Ezen ingatlan szerepel a helyi védettségű épületek között. Megítélése szerint az épülete a Királyvölgyi utca forgalma miatt károsodott. Az épület megrongálódásait a nagyon közel elmenő tehergépjárművek súlyából adódó, az épületalapozásra terhelő oldalnyomás, és ebből adódó rezonancia okozhatta, mely összefüggésben van az utca elején lévő szűkülettel. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2005. évi határozata a 12 tonna súlykorlátozásra vonatkozóan nem hozott eredményt, mivel azt folyamatosan megszegik. Kéri a képviselő-testületet a Királyvölgyi u. 3. számú ingatlana védelme érdekében kerékvető építését és a súlykorlátozás fokozottabb betartatását.

Előzmények:
A panaszos ügyet a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2005. novemberében tárgyalta és 12 tonna súlykorlátozó jelzőtábla kitételét rendelte el. A Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság helyszíni szemléjén megállapítást nyert, hogy az épület megrongálódásai egy sor problémát felvetnek, így például a Szőlőskert utcát teherautóval két nagyon szűk keresztmetszetű úton (Királyvölgyi utca, Mélyút utca ) közelíthető meg. A szűk keresztmetszetű utcák a Hegyalja utcától nyugatra lévő terület feltárásának egyik fő problémáját jelenik. A megközelíthetőség mindkét esetben helyi védettségű épületcsoportok mellett lehetséges, ezért a Festetich utca felöli feltárást látta a bizottság lehetséges megoldásnak.
A Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály ügyintézője 2005. októberében helyszíni szemlén megállapította, hogy a Királyvölgyi u. 3. számú ingatlan megrongálódását okozhatta a nagy tehergépjármű forgalom. Az ingatlan állapotában a további terhelés visszafordíthatatlan károkat okozhat, amit meg kell akadályozni.

Állásfoglalás:
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javasolja, hogy a Királyvölgyi u. 3. számú ingatlan esetén a panaszos kérelmére kért kerékvető építés az ingatlana védelme miatt szükséges, amivel az épület további károsodása megelőzendő.

A súlykorlátozás megszegése miatt intézkedés sürgetése okán levelet küldtünk a kőszegi rendőrkapitányságnak.

Kérem, hogy az előterjesztett anyagot megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina sk.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője

HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Kőszeg, Királyvölgyi utca elejének 3. számú ingatlan védelme érdekében az épület sarkánál a forgalom szabályozása miatt kerékvető építését rendeli el.

Felelős: Preininger Ferenc bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: 2007. augusztus 31.