2007. Június 19., Kedd, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletének módosítása
3. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
4. - A közlekedési rend felülvizsgálata
5. - Törvényességi észrevétel
6. - Állásfoglalás a Vas Megyei Markusovszky Kórház megszüntetéséről, átszervezéséről
7. - A Városüzemeltető Kht. Alapító Okiratának módosítása
8. - KSE támogatási kérelme
9. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
10. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
11. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
12. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
14. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
15. - Közúti jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
16. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
17. - Balázs Istvánné panasza (Királyvölgyi u. 3.)
18.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás értékesítése
18.b - Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
19. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
14. napirendi pont:
A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése

E L Ő T E R J E S Z T É S
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. június 26-i ülése
… napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!


A 2007. évi vagyonhasznosítási terv időarányos (a 2007. január 1-től június 8-ig terjedő időszakra vonatkozó) teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében 192.973.000,- Ft vagyonhasznosításból származó bevételt irányzott elő. A vagyongazdálkodás irányelveit a 35/2007. (II. 27.) Kt. határozat tartalmazza.

A vizsgált időszakban ingatlanok egyösszegű értékesítéséből 33.680.283,- Ft folyt be (9 ingatlan értékesítése), részletfizetés előlegeként 100.000,- Ft (7 ingatlan értékesítése). A befolyt összeg részben a vagyonhasznosító, részben a bérlakás értékesítés bevételeit növeli.

24 adásvételi szerződés vár aláírásra, összesen 61.550.851,- Ft értékben. Ebből egyösszegű fizetésből a közeljövőben várhatóan 17.880.000,- Ft folyik be, a III. negyedév végéig 10.792.000,- Ft. Kb. 17.600.000,- Ft bevétel a társasházi alapító okiratok módosítása után, vagy társasházi közgyűlési döntést követően várható.

40 bérlőtől várunk visszajelzést, hogy a vételár ismeretében is meg kívánja-e vásárolni az ingatlant. Ezen ingatlanok összértéke 196.391.250,- Ft.

A vagyonhasznosító tevékenységet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsággal együttműködve folyamatosan végzi a beérkező kérelmek és igények alapján.

Fentiek, valamint a csatolt táblázat alapján megállapítható, hogy az ingatlanértékesítésekből időarányosan befolyt összeg alacsonyabb ugyan, mint az előirányzott teljes bevétel időarányos része, azonban az értékesítés folyamata beindult, és a III. és IV. negyedévre már tartható lesz a tervezett bevétel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására.


Kőszeg, 2007. június 11.


A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.