2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2007. április 11-én (szerdán) 10 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

2. Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

3. A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

5. A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

6. Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

7. A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

8. A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

9. Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

10. A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

11. A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

12. Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: Ujvári Csaba munkacsoport vezető

13. Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
Előterjesztő: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

14. Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
Előterjesztő: Ujvári Csaba munkacsoport vezető

15. Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
Előterjesztő. Ujvári Csaba munkacsoport vezető

16. Jurisics tér 7. haszonbérbe adása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester nevében Básthy Béla alpolgármester

17. A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
Előterjesztő: Huber László polgármester

18. A 20/2005. számú képviselő-testületi határozat visszavonása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: a polgármester nevében Bodovics László Jan mb. osztályvezető

19. A vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Tóth Lászó jegyző

Zárt ülés keretében:

20. Kitüntetési javaslatok megtárgyalása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

21. Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2007. április 5.Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök