2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
8. napirendi pont:
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április 17-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

2006. júniusában Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ÁSZ vizsgálata keretében megállapításra került, hogy a nem önkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerében több ponton hiányosságok fedezhetők fel. A vizsgálat egyebek mellett kimutatta, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal nem került megkötésre feladatátvállalási megállapodás, amely a felek alapvető jogait és kötelezettségeit írásban rögzítette volna.
A Tűzoltósággal egyeztetett megállapodás-tervezet az ÁSZ vizsgálat megállapításait, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat is figyelembe véve tartalmazza a mindkét szerződő félnek a Kőszeg város tűz- és katasztrófavédelmi feladatainak ellátása körében felmerülő jogait, valamint kötelezettségeit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a megállapodás elfogadására!


Kőszeg, 2007. március 29.


A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő Feladatátvállalási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal.