2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
6. napirendi pont:
Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április 17-i ülése ….. napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg város hatályos rendeleteinek felülvizsgálata alapján javaslom az 2004-2005. évekre vonatkozó költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezését.


Kőszeg, 2007. április 2.


Dr. Tóth László s. k.
jegyző


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2007. (IV. 20.) önkormányzati rendelete
egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III. 1.) önkormányzati rendeletet, az azt módosító 22/2004. (VIII. 1.), a 32/2004. (XII. 1.), a 9/2005. (III. 1.) és a 14/2005. (IV. 20.) rendeleteket; az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 11/2005. (III. 1.) önkormányzati rendeletet, az azt módosító 16/2005. (IX. 1.), a 24/2005. (IX. 5.), a 36/2005. (IX. 1.), a 3/2006. (III. 3.) és a 11/2006. (IV. 20.) rendeleteket; a 2003. évi költségvetés teljesítéséről szóló 12/2004. (IV. 19.) önkormányzati rendeletet valamint az önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 15/2005. (IV. 20.) önkormányzati rendeletet 2007. április 20-ával hatályon kívül helyezi.
2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Kőszeg, 2007. március 25.
Huber László s. k. Dr. Tóth László s. k.
polgármester jegyző