2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
7. napirendi pont:
A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április 17-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2007. (II. 27.) számú határozatával elfogadta a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást, mely megállapodás 2. pontja rendelkezik az Egyesülettel kötendő külön ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés elkészítéséről, amely elfogadását követően a Megállapodás szerves részét képezi majd.
A szerződés-tervezetet Dr. Bakács Nóra jogtanácsos az Egyesület képviselőjével egyeztetve, az önkormányzat 2007. februárjában elfogadott vagyonrendeletének előírásait figyelembe véve készíttette el.
Az ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés ily módon pontosan meghatározza mindkét fél jogait, valamint kötelezettségeit az önkormányzati tulajdonban lévő, de az Egyesületnek ingyenes használatra átadott ingatlanokra vonatkozóan.
A szerződés a tervezet szerint a Középtávú Támogatási Megállapodással megegyező időtartamra 2010. december 31-ig kerülne megkötésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a szerződés elfogadására!

Kőszeg, 2007. március 29.


A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintézőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal.