2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
20. napirendi pont:
ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2007. április 17-i, zárt ülés keretében tárgyalandó
1. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon a hivatásos bírák mellett nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A legutóbbi ülnökválasztásra 2003. március 25-én került sor, megbízatásuk 4 évre szólt. Ennél fogva a köztársasági elnök az idei ülnökválasztást március 5. és április 22. közé tűzte ki.
Ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek (pártok kivételével) jelölhetnek.
Jelölt büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, magyar állampolgárságú, 30. és 70. életév közötti személy lehet.
A Kőszegi Városi Bíróság illetékességi területéről önkormányzat, társadalmi szervezet részéről jelölés nem érkezett. A bíróság mellett jelenleg működő ülnökök közül többen vállalták újrajelölésüket. Az Országos Igazságügyi Tanács 10 főben határozta meg a Kőszegi Városi Bírósághoz megválasztható ülnöki létszámot, amelyből 1-1 főt a kisebbségi önkormányzatok választanak meg.
A megválasztásukra az önkormányzati törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen kerülhetne sor feltéve, ha beleegyeznek a nyilvános tárgyalásba. Ez utóbbi a jelölés elfogadásakor megtörtént.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett jelöltek bírósági ülnökké megválasztására.


Kőszeg, 2007. március 27.


Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdése, továbbá az 1997. évi LXVII. törvény 125. § (1) és (3) bekezdései alapján a Kőszegi Városi Bíróság mellé bírósági ülnöknek megválasztja:
1. Rusznyák Károlyné sz. Farkas Ágnes, Velem, Jókai u. 18.
2. Vértes Ernő, Kőszeg, Rohonci u. 48/B II/5.
3. Kovács András Csepreg, Nádasdy F. u. 42.
4. Dr. Cselkóné Szász Gabriella Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I/8.
5. G. Szabó Erzsébet Kőszeg, Rajnis 12.
6. Rádai József Kőszeg, Szombathelyi u. 6/a.
7. Tóth Katalin sz. Szatmári Katalin Kőszeg, Rákóczi F. u. 98.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző
Határidő: azonnal.