2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
9. napirendi pont:
Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága
2007. április 10-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Bizottság !

A beérkezett lakossági kérelmek, a KÖH Soproni Irodájával történt egyeztetés, a Kőszegi Rendőrkapitányság jelzése, Kőszeg Város Polgármesterének, valamint a Kőszeg Város Jegyzőjének jelzése alapján a következő közlekedési jelzőtáblák kihelyezését terjesztem elő az alábbi közterületekre:

1. A Rajnis utca Várkör felöli betorkolásánál a történelmi óvárosba, a "volt bécsi kapunál" történő behajtásnál az eddigi "3,5 tonna" súlykorlátozó jelzőtábla szabályozását kérte a kérelmező Horváth Ágnes a Vasi Hokena Bt. tulajdonosa / Schneller utcai CBA bolt üzemeltetője /, valamint a Molnár László / a Bécsi kapu vendéglő üzemeltetője / a korábbi módon visszaállítani vagy részükre szabályozottan való engedélyezését a tilalom ellenére.
A történelmi óváros esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védendő műemléki értékre hivatkozva korábban kérte a forgalom ilyen irányú csökkentését, hogy csak indokolt esetben és szabályozottan történjen meg a tehergépjárművek ebben az övezetben való mozgása. A jelenlegi helyzet megítélésük szerint is túl szigorú, sőt túlzónak ítélik, ezért a súlykorlátozó jelző tábla "kivéve engedéllyel" kiegészítő táblával való ellátását elfogadható engedménynek tartják, amennyiben az engedély csak 3,5 és 7,5 tonna közötti tehergépjárművekre lenne kiadva, kivételesen indokolt esetekben velük egyeztetve max. 20 tonnáig (betonmixer, betonpumpa, szemétszállító, stb.).
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a történelmi óváros rossz közművei és a burkolatok elöregedése miatt javasolja a "3,5 tonna" súlykorlátozó jelzőtábla kihelyezését természetesen "kivéve engedéllyel" az esetlegesen szükséges tehergépjármű behajtást lehetővé téve.

2. Kőszeg város történelmi belvárosa gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló rendelet szerint az áruszállításra vonatkozó korlátozó kiegészítő táblák 5 – 9 óráig tartó szabályozását 6 – 10 óráig tartó szabályozásra szükséges változtatni. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a kiegészítő táblák cseréjével egyetért.

3. Kőszeg város történelmi belvárosa gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló rendelet szerint a Jurisics téri orvosi ellátásra vonatkozó kiegészítő tábla "kivéve orvosi ellátás" szabályozását "kivéve betegszállítás" szabályozásra szükséges változtatni.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a kiegészítő táblák cseréjével egyetért.

4. A Kiss János utca lakói képviselőjük útján kérelemmel fordultak Kőszeg város polgármesteréhez, hogy az utca súlykorlátozó jelzőtáblával történő szabályozását engedélyezze. Álláspontjuk szerint az utca állapota és szélessége nem teszi lehetővé az átmenő buszforgalmat, amelyet jelenleg nem tilt semmi. Jelenleg egy "teherautóval behajtani tilos" jelzőtábla van kitéve, ami nem elegendő véleményük szerint, viszont a saját érdekükben ide érkező teherszállítást akadályozza. Kérelmükben kérik a "3,5 tonna" súlykorlátozás kihelyezését "kivéve engedéllyel" kiegészítő táblával. Emellett kérik az új szabályozás esetén a következetes szigorú ellenőrzést, hogy az engedéllyel nem rendelkezők tovább ne zavarhassák nyugalmukat.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály az utca ilyen módon történő súlykorlátozásával egyetért. Az engedély hatálya a Kiss János utca lakóira, a Kiss János utcáról megközelíthető ingatlanok tulajdonosaira, a közszolgáltatást ellátó szervezetekre vonatkozna.


5. A Zrínyi utca egyirányúsításának megfordítását kérte a Kőszegi Rendőrkapitányság a Pék utcától a Várkör irányába, mivel a Károly Róbert téren tartott rendezvények esetén csak, így szavatolható a városi rendezvények alatti zavartalan forgalom. A korábbi döntéssel annyiban természetesen egyetértenek, hogy az adott utca kétirányú közlekedésre nehezen alkalmas és a Pék utcai kereszteződés sok baleset forrása. A Rendőrkapitányság álláspontja szerint az utca az egyirányú szabályozása mellett továbbra is jól használható lenne.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javasolja a Zrínyi utca kétirányú forgalmi rendjének visszaállítását, mivel az utca forgalmi rendjének ellentétes irányú megfordítása az ott élők nagymértékű korlátozásával lehetséges csak, hiszen egy teljes tömböt kell gépjárművel megkerülni. Növelve a Gyöngyös utca, amúgy sem kis forgalmát. Közlekedés szakmailag a Pék utcától a Várkör irányába szabályozott egyirányú forgalom, nem segít, inkább ront a belváros, így is nehéz közlekedési helyzetén.

6. Kőszeg város polgármesterének javaslatára a Kossuth Lajos utca 4. szám előtti buszmegálló más célra való használata vált lehetővé, mivel a buszmegállót tényleges buszforgalom nem veszi igénybe. A buszmegállóból 3 db mozgássérült parkolóhely kialakítása valósulhatna meg. A mozgássérült parkolás a belvárosban nem megoldott, illetve ilyen célra nincs kialakítva a környékén parkoló.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a buszjáratok által nem használt buszmegállót más célú hasznosításra alkalmasnak tartja. Mozgássérült parkoló céljára csak átépítéssel tehető alkalmassá a kiemelt szegélyek miatt. A Kossuth Lajos utca 4. szám előtti buszmegállót jelenleg turista buszok megállásra és kisteherautók rakodás céljára használják. A Fő téri boltok és üzletek de. 10 óra utáni rakodása az erre kialakított hely hiánya miatt nem megoldott. A Fő térre szállító tehergépjárművek már most is erre a célra veszik igénybe a forgalmon kívüli buszmegállót, ezért javasoljuk a rakodási terület céljára történő átminősítést.

7. Kőszeg város polgármesterének javaslatára az Árpád téri élelmiszer bolt elé gyalogos zebra felfestését és kitáblázását javasoljuk a tisztázatlan gyalogos átközlekedés miatt.

8. A volt Kuntner varroda jelenlegi tulajdonosa kérte kihajtás szabályozó tábla kitételét. A 87. számú főút Kórház utcai kereszteződésénél becsatlakozó volt Kuntner Varrodához vezető út bejáratához STOP! Állj, elsőbbségadás kötelező! tábla kihelyezése indokolt. A kereszteződésnél két irányba történő nehézkes útszakasz belátás miatt a kihajtás a legszigorúbban szabályozandó.
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály javasolja a "STOP! Állj, elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla kihelyezést.

9. A belváros közlekedés szabályozásáról tartott fórumon felmerült a Rákóczi u. – Várkör felújított részén a közlekedés irányának megfordítása. Az utca forgalmi irányának megfordítása a felújított útszakasz gépjármű közlekedésének csökkenését és a Rákóczi utca rávezető jellegének megszűnését hozhatja.
A Fő tér felújítása során a kérdés még az engedélyes szakaszban felmerült, ám a közlekedési szakemberek nem látták a forgalmi rend Rákóczi utcától a Várkör felé vezetésének problémáját, illetve a tér tervezése során az út kiskocka kő burkolata is ennek a forgalmi rendnek az irányába fektetéssel készült. Főként a Várköri szakaszon nem bírná a fokozott fékezéssel járó forgalmi irányváltoztatást a kiskocka kő burkolat. Súlyos módon kifordulásos útburkolat hiány valószínűsége ezzel megnövekedne.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály kéri a fent említett műszaki paraméterek miatt az utca forgalmi irányának változatlanul hagyását, mivel a forgalmi irány megváltoztatása várhatóan több műszaki problémát okozna, illetve a kivitelezői garanciát a műszaki átadástól eltérő használat esetén az említett fektetési irány miatt valószínűsíthetően elveszítené a város.

10. A belváros közlekedés szabályozásáról tartott fórumon előkerült a Chernel utca kétirányúvá tétele, ami megkönnyítené a Chernel utca megközelítését és tehermentesítené a Rajnis utcai Várkör felöli bejáratot.
A Chernel utca Várkör felöli torkolati szakasza a Fő tér beruházás során csak egyirányú a Várkörre kicsatlakozó forgalomra lett megépítve. A korábbi Fő téri felújítás közlekedésszabályozási engedélyezési tervezésénél a kereszteződést csak egyirányúan kicsatlakozó utcás kereszteződésként engedélyezték, mivel az adott kereszteződés más irányú közlekedést nem tett lehetővé. Az engedélyező hatóság az út műszaki szabványok és jogszabályok alapján nem látta biztonságosnak a különböző irányú becsatlakozás a Várkör, Chernel és Györy János utcai kereszteződésben.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály kéri a fent említett műszaki okok miatt az utca forgalmi irányának változatlanul hagyását javasolja addig, amíg azt közlekedés tervező szakhatóságokkal egyeztetve átszabályozhatónak nem ítéli.
11. A belváros közlekedés szabályozásáról tartott fórumon előkerült a Velemi utca Rómer Flóris utcától a Rohonci útig tartó szakaszának ideiglenes sebesség korlátozása az utca burkolatának hibái miatt. A javasolt 40 km/h sebességkorlátozás.
A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály a Velemi utca Rómer Flóris utca-Rohonci út közötti szakaszának sebességkorlátozását 40 km/h-ra nem tartja megoldásnak, az adott útszakasz tekintetében, valamint az útburkolat hibáit a város folyamatosan javítja, ezért nem javasolja a sebességkorlátozást.


Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és álláspontját kialakítani szíveskedjen.


Kőszeg, 2007. április 2.


A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s. k.
osztályvezető
1. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Rajnis utca Várkör felöli bejáratánál "3,5 tonna" súlykorlátozó jelzőtábla (1/1975 (II.5.) KPM-BM egy. rend. 14.§. (1) bek. l pontja alapján) "kivéve engedéllyel" kiegészítő táblával kihelyezését rendeli el, erre vonatkozó korábbi határozatát visszavonva.
Az engedélyt csak 3,5 és 7,5 tonna közötti tehergépjárművekre lehet kiadni a történelmi belvárosban folyó áruszállítás, illetve építési munkák végzése céljából
Kivételesen indokolt esetekben max. 20 tonnáig Kőszeg Város Polgármestere engedélyezheti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyásával.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: azonnal2. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a 35/2005. (XI. 1.) számú a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló rendelet alapján az áruszállításra vonatkozó kiegészítő táblák "kivéve áruszállítás 6 – 10 óráig" felirattal történő cseréjét rendeli el.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.
3. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a 35/2005. (XI. 1.) számú a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló rendelet alapján a Jurisics téri orvosi ellátásra vonatkozó kiegészítő tábla "kivéve betegszállítás" feliratra történő cseréjét rendeli el.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.4. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Kiss János utca várkör felöli bejáratánál "3,5 tonna súlykorlátozó" jelzőtábla (1/1975 (II.5.) KPM-BM egy. rend. 14.§. (1) bek. l pontja alapján) "kivéve engedéllyel" kiegészítő táblával történő kihelyezését rendeli el.

Az engedély hatálya a Kiss János utca lakóira, a Kiss János utcáról megközelíthető ingatlanok tulajdonosaira és közszolgáltatást ellátó szervezetekre vonatkozik.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.5/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Zrínyi Miklós utca Pék utcától a Várkör irányában történő egyirányúsításának megfordítását rendeli el.


5/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Zrínyi Miklós utca kétirányúsításának visszaállítását rendeli el és korábbi erre vonatkozó határozatát visszavonja.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. április 20.6/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Kossuth Lajos utca 4. szám előtti buszmegállót 3 db mozgássérült parkoló céljára átminősíti és az ezzel járó "Parkoló" jelzőtábla (1/1975 (II.5.) KPM-BM egy. rend. 17.§ (1) bek. e) pontja alapján) "csak mozgássérültek részére" kiegészítő táblával kitáblázását, valamint az útszegély akadálymentesítési átalakítási munkákat elrendeli.

6/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Kossuth Lajos utca 4. szám előtti buszmegállót 1 db rakodási hely céljára átminősíti és az ezzel járó "Várakozni tilos" jelzőtábla (1/1975 (II.5.) KPM-BM egy. rend. 15.§ (1) bek. b) pontja alapján) "kivéve árurakodás céljára max. 20 percig de. 6 órától du. 17 óráig" kiegészítő táblával történő kitáblázását rendeli el.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.

7. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága az Árpád téri élelmiszer bolt elé gyalogos átkelőhely felfestését és minden forgalmi irányból történő kitáblázását elrendeli.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.
8. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a 87. számú főút volt Kuntner varroda felöli út kihajtásánál "STOP! Állj, elsőbbségadás kötelező!" jelzőtábla (1/1975 (II.5.) KPM-BM egy. rend. 12.§. (1) bek. b pontja alapján) kihelyezését rendeli el.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: 2007. május 15.


9/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Rákóczi utca és a Várkör Fő tér felújítással érintett szakaszának forgalmi irányának megfordítását és az ezzel járó közlekedési jelzőtáblák cseréjét rendeli el.

9/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Rákóczi utca és a Várkör Fő tér felújítással érintett szakaszának forgalmi irányát megtartandónak ítéli.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: A: 2007. július 30. B: azonnal

10/A. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Chernel utca kétirányúsítását és az ezzel járó közlekedési jelzőtáblák cseréjét, valamint a Chernel utca Várkör kereszteződésének kétirányú közlekedésre történő átépítését rendeli el.

10/B. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága a Chernel utca forgalmi irányát megtartandónak ítéli.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan mb. osztályvezető
Határidő: A: 2007. július 30. B: azonnal
11. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága 2007. április 10.-én kelt határozatainak függvényében a történelmi belváros gépjármű közlekedés szabályozásáról szóló rendelet-módosítását kéri a Képviselő-testület soron következő ülésére előterjeszteni.

Felelős: Dr. Tóth László jegyző
Határidő: 2007. június 1.