2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
17. napirendi pont:
A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő Testületének
2007. április 17-i ülésére


Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg volt Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás dokumentációját kettő ajánlattevő vásárolta meg. A beadás időpontjában ajánlatot viszont csak az INNOVÁCIÓS Park Kőszeg Kft. 9730. Kőszeg, Liszt F. u.29. tett. Az ajánlat a kiírás feltételeinek megfelel. Az ajánlat összege bruttó 240.400.024,-Ft. A vállalt munkahelyteremtés az aláírástól számított 2 éven belül 100fő. A vállalt munkahelyteremtés az aláírástól számított 3 éven belül 300fő. Az ajánlattevő az fejlesztési elképzeléseit ,valamint a 2.000.000,-Ft pályázati biztosíték befizetésének igazolását csatolta.
Kérjük a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. április.05.

Tisztelettel:

Huber László
Polgármester


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg volt Posztógyár hasznosítására kiírt pályázat nyertesének:
1.) Ajánlattevő neve: INNOVÁCIÓS PARK Kőszeg KFT kihírdeti.:
Ajánlattevö címe: 9730. Kőszeg, Liszt Ferenc u. 29.
Ellentételezés nyertese: 240.400.024,- Ft.
Vállalt munkahelyteremtés a második év végén: 100fő
Vállalt munkahelyteremtés a harmadik év végén: 300fő.
2.) Felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, az értékesítési szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.