2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
12. napirendi pont:
Éves közbeszerzési terv jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottság
2007. április 10-i ülésének ..számú napirendi pontjához.Tisztelt Bizottság!

A 2003. évi CXXIX. Közbeszerzési törvény szerint az arra kötelezett szervezet a költségvetési év elején , lehetőség szerint április 15. napjáig közbeszerzési tervet kell hogy készítsen az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv tartalmazza a költségvetésben meghatározott feladatokat. A részletezettsége megegyezik Kőszeg Város Önkormányzata költségvetésével.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 2007. éves közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. március 30.

Tisztelettel:

Ujvári Csaba
Előkészítési Csoport VezetőjeHATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzata Pénzügyi, Jogi és Igazgatási Bizottsága mint Bíráló Bizottság Kőszeg Város Önkormányzatának 2007. évi közbeszerzési tervét elfogadja.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali Felelős: Preininger Ferenc Bíráló Bizottság Elnöke
Határidő: azonnal