2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
11. napirendi pont:
A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

2006. szeptember 26-án döntés született arról, hogy a Kőszeg, Jurisics tér 14. sz. alatti I/1 és I/2. sz. önkormányzati lakásokat értékesíti az önkormányzat a bérlők Stitniczky Jenőné és Stitnickzy Csilla részére. A vagyonrendelet értelmében két értékbecslés került megrendelésre, mivel az egyik lakás értéke meghaladta a 10.000.000,- Ft-ot.
A kisebb lakás forgalmi értéke az egyik értékelés szerint 7.780.000,- Ft, a másik alapján 7.564.000,- Ft, míg a nagyobb lakás tekintetében 14.680.000,- Ft, valamint 14.274.000,- Ft érték került meghatározásra. A Képviselő-testület nem fogadta el az értékbecslésben meghatározott értékeket, így a 205/2006. (IX. 26.) sz. határozat kimondta, hogy készüljön egy reálisabb értékbecslés, amelyben a mellékletet képező határozatban szereplő értékcsökkentő tényezőket kellett figyelembe venni. Az értékelés elkészült, amely során az egyik szakértő 4.151.200,- Ft-ot, míg a nagyobb lakás értékére 7.274.000,- Ft határozott meg.
A másik értékbecslő által készített aktualizálás során ugyanezen lakások tekintetében változás nem történt, nyilatkozata szerint a korábban készített értékelésnél figyelembe vette a határozatban leírt értékbefolyásoló tényezőket és ennek megfelelően került megállapításra az ingatlanok forgalmi értéke.
Az értékben csak annyi változás történt, hogy időközben az 1850 hrsz. ingatlan társasházzá alakítása megtörtént és a felmérés alapján a kisebb lakás nagysága 65 m2, amelyhez tartozik 25 m2 tároló (tároló forgalmi értéke: 420.000,- Ft + áfa), a nagyobb lakás pedig 114 m2. Így a 114 m2 lakás forgalmi értéke: 14.310.000,-Ft, a 65 m2 lakás + tároló értéke összesen: 8.664.000,- Ft.

Az adásvételi szerződés az értékbecslések nagyarányú különbözősége miatt nem került megkötésre, így kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a vételár tekintetében állásfoglalását kialakítani szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. április 2.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s.k.
osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

"A változat"

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmezők Stitniczky Jenőné és Stitniczky Csilla Kőszeg, Jurisics tér 14. sz. alatti lakosok részére az I/1 (65 m2) és az I/2. (114 m2) sz. emeleti lakásokat értékesíti az értékbecslésben szereplő mindösszesen 11.425.200,-Ft-os forgalmi értéken és az I/1. sz. lakáshoz tartozó 25 m2 tárolót 420.000,- Ft + Áfa vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített egyösszegű adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: Azonnal
"B változat"

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelmezők Stitniczky Jenőné és Stitniczky Csilla Kőszeg, Jurisics tér 14. sz. alatti lakosok részére az I/1 (65 m2) és az I/2. (114 m2) sz. emeleti lakásokat értékesíti az értékbecslésben szereplő mindösszesen 22.470.000,-Ft-os forgalmi értéken és az I/1. sz. lakáshoz tartozó 25 m2 tárolót 420.000,- Ft vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített egyösszegű adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: Azonnal

"C változat"

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg 1850 hrsz. Jurisics tér 14. sz. alatti I/1 és I/2. sz. alatti lakások tekintetében új értékbecslés elkészíttetését rendeli el harmadik személy szakértő által.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: Azonnal