2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
B I Z O T T S Á G
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2007. június 20-án (szerdán) 16 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

2. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

6. Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
Előterjesztő Kovács István ügyvezető igazgató

7. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi turisztikai koordinátor

8. A közlekedési rend felülvizsgálata
Előterjesztő: Huber László polgármester

9. A piac és a környező területek hasznosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

10. Az V. ütem területének egy részére vételi ajánlat
Előterjesztő: Huber László polgármester

11. Vagyonügyek:
- Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
- A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
- Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
- TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
- Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
- Őr Zoltán részletfizetési kérelme
- Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
- Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
- Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
- Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Egyebek
Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2007. június 14.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök