2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.f napirendi pont:
Őr Zoltán részletfizetési kérelme

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési,
Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. június 20-i ülésének
….. napirendi pontjáhozTisztelt Bizottság!

2007. május 31-i rendkívüli ülésen a Bizottság a 16/2007. (V. 31.) számú határozattal döntött a Kőszeg 6009 hrsz-ú, 1628 m2 nagyságú gyep (rét) megnevezésű ingatlan egyösszegű értékesítéséről az ingatlan haszonbérlője, Őr Zoltán Kőszeg, Meskó u. 2. sz. alatti lakos részére.

Mivel a vagyonrendelet, mint a bérlő részére biztosítja a részletfizetés lehetőségét, úgy élni szeretne vele és az általa bérelt Kőszeg, 6009 hrsz-ú ingatlan ellenértékét 60 havi törlesztő részletben kívánja kiegyenlíteni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága a 16/2007. (V. 31.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 17. § (1) bekezdésében foglalt jogkörével élve Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága Őr Zoltán Kőszeg, Meskó u. 2. szám alatti kérelmező részére értékesíti a kőszegi 6009 hrsz-ú, 1628 m2 nagyságú gyep (rét) megnevezésű ingatlant az értékbecslésben szereplő 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített részletfizetési kedvezményt biztosító adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Földesi Zoltán bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: Azonnal