2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
5. napirendi pont:
A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!A Kőszegi Városüzemeltető Kht. tevékenységét vizsgáló bizottság javaslatára a Képviselő-testület elrendelte egy telephely racionalizálási javaslat elkészítését.

Jelenleg a Kőszegi Városüzemeltető Kht. három telephellyel rendelkezik. Ezek mindegyikét külön is vizsgálva teszek javaslatot a telephely racionalizálására.

1. számú telephely: Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó
A telephely 0117/3 és a 0118/2 helyrajzi számon helyezkedik el.
A 0117/3 hrsz-on található a régi hulladéklerakó még rekultivációra váró 2,2 hektáros területe, valamint itt épült meg az inert hulladék feldolgozó betontér és a komposztálótelep. Ezen a területen van még a Regionális Hulladéklerakó porta- és szociális épülete, a Hulladékudvar válogató csarnoka (maradék terület).
A 0118/2 hrsz-ú terület egy részén épült az új hulladéklerakó tárolótere, csurgalékvíz-medencéje, valamint egy szolgalmi út a Téglagyár részére.
A 0117/3 hrsz-on lévő rekultiválandó terület kapcsán minden eddigi fórumon egyetértés volt abban, hogy a területet a rekultivációs kötelezettség átvállalása fejében értékesíteni kell. (Legutóbbi rendkívüli ülésén a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság is ilyen határozatot hozott, és a 2007 évi költségvetésből is kikerült a rekultivációs költség előirányzata.) Ehhez a területet a mellékelt vázlat szerint meg kell osztani.
A 0118/2 hrsz-ú területből a hulladéklerakó, a csurgalékvíz tároló és az út által elfoglalt területen kívül kb. 56.000 m2 jelenleg hasznosítatlan, illetve a Téglagyár itt helyezi el hulladékait. A területre a Téglagyárnak rekultivációs kötelezettsége van (ez gyakorlatilag feltöltést jelent).
A terület korlátozott hasznosíthatóságából eredő csekély fajlagos értéke ellenére a nagy terület miatt értékesítés esetén érdemleges bevételt jelenthet az Önkormányzat részére. Ehhez a területet meg kell osztani a mellékelt vázlat alapján.

2. számú telephely: Kossuth L. u. 3. szám alatti irodaépület
Az irodaépület a Városmajorban a Piac és a Tűzoltóság szomszédságában található. Az irodai rész bruttó alapterülete 461,7 m2. Hasznos alapterülete 387 m2. Távhős fűtésű. Tizennégy év alatt teljesen felújítottuk (nyílászáró- és burkolatcserék, festés), jó állapotú. Az irodák és a Tűzoltóság közötti 113 m2-es termet jelenleg a levéltár használja raktárként. A Kőszegi Városüzemeltető Kht. létrehozásakor végrehajtott létszámcsökkentés miatt 5 iroda megürült. Ezek közül egyet jelenleg bérbeadással hasznosítunk. Az irodaépület, levéltár és Tűzoltóság felett tiszta önkormányzati tulajdonú, komfortos (szilárd tüzelésű) bérlakások találhatók (16 db).
Mivel az Önkormányzat az irodát is érintő területre más – számomra ismeretlen és állandóan változó – fejlesztési koncepcióval rendelkezik, és mivel a város vezetői jóval az előterjesztés megírása előtt a sajtóban már tényként közölték, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Kht. irodája az Alsó krt. 42-44. szám alá költözik, javaslom, hogy az iroda kiürítését és áthelyezését 2008. május 31-i határidővel rendelje el a Képviselő-testület.
Az Alsó krt. 42-44. szám alatti szociális épület átalakítása mintegy 20 millió Ft-os beruházást jelent. Mivel jelenlegi állás szerint ehhez önkormányzati segítséget nem várhatunk, sőt a 2007 évi költségvetésünkben erre a célra megjelölt 20 millió Ft-os forrásból az Önkormányzat 8 millió Ft-ot intézményfenntartásra elvont, a beruházást saját erőből a források és kapacitások rendelkezésére állása szerint 2008. május 31-ig tudjuk végrehajtani.
Az áthelyezéssel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az ügyfélszolgálat (hulladékgyűjtés, ingatlankezelés, fizető parkoló) áthelyezése az Alsó körútra a lakosság számára és a Kőszegen kívüli ügyfeleink számára is bizonyos kényelmetlenséget okoz. Tekintettel azonban az 5 fős adminisztratív létszámra, és arra, hogy az ügyfélszolgálatok további feladatokat is ellátnak (pénztár, könyvelés, posta stb.) és minden ügyfélszolgálat speciális ismereteket igényel, a szolgáltatást csak egy irodában, az Alsó krt-on tudjuk megoldani.
Az áthelyezéssel kapcsolatban meg kell oldani továbbá a Levéltár áthelyezését is.

3. számú telephely: Alsó krt. 42-44.
A telephelyen található a porta-iroda épület, a leendő irodának helyet adó szociális épület, műhelyek, raktár iroda, tároló épületek, volt "barakk" épületei (nyitott színek), garázs épület 1200 m2, továbbá több, jelenleg nem használt terület.
A telephely a korábbi meggondolatlan vagyonhasznosítási gyakorlat miatt teljesen szétszabdalt, az Önkormányzaton kívül további három tulajdonossal rendelkezik. A jelenleg használaton kívüli, még önkormányzati tulajdonban lévő terület hasznosításáról célszerű azután dönteni, miután az Önkormányzat által támogatott bio-etanol üzem kérdése legalább megvalósíthatósági tanulmány szintre eljut, mivel az üzem létrehozása érintheti az általam jelzett területeket (2869/14, 2869/16 hrsz.).

Kérem, az előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásunkat kialakítani szíveskedjenek.Kőszeg, 2007. június 10.


Tisztelettel:

Kovács István
igazgató
Határozati javaslat:
1. A Képviselő-testület elrendeli a 0117/3 hrsz-ú terület vázlat szerinti megosztását.
2. A Képviselő-testület elrendeli a 0118/2 hrsz-ú terület vázlat szerinti megosztását.
3. A Képviselő-testület elrendeli a Kőszegi Városüzemeltető Kht. irodáinak áttelepítését a Kőszeg, Alsó krt. 42-44. szám alatti telephely szociális épületébe. Az áttelepítéshez forrást nem biztosít, a Kht. saját kivitelezésben és forrásból köteles a határozatot végrehajtani.

Határidő:
1., 2. határozati javaslat esetén: 2007. szeptember 30.
3. határozati javaslat esetén: 2008. május 31.

Felelős:
1., 2. határozati javaslat esetén: Rimányi Krisztina osztályvezető
3. határozati javaslat esetén: Kovács István igazgató