2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.d napirendi pont:
TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. június 20-i ülésének
….. napirendi pontjáhozTisztelt Bizottság!

Horváth András, a Trend-Optik Kft. ügyvezetője az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot:

Kérelmező a Kőszeg, Várkör 35-37. szám alatt található, általa bérelt 19,70 m2 nagyságú üzlethelyiséget kívánja megvásárolni.

Az ingatlan a 2007. február 27-én elfogadott, majd májusban módosított vagyonkoncepció értelmében az egyedi döntés alapján értékesíthető helyiségek között szerepel.

Az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján az üzlethelyiség értéke: 4.330.000,- Ft + Áfa.

A megvásárolni kívánt üzlethelyiség azonban a könyvtár átmenetileg bérbeadással hasznosított része, ezért mint intézmény a vagyonrendelet 4.§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozik. Az üzlethelyiség értékesítése ezért a vagyonrendelet módosítása után lehetséges.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőszeg, Várkör 35-37. sz. alatt található 19,70 m2 nagyságú üzlethelyiségnek a Trend-Optik Kft. 9400 Sopron, Előkapu u. 1-3. szám alatti kérelmező részére az értékbecslésben szereplő 4.330.000,- Ft + Áfa vételáron történő értékesítéséhez elvi hozzájárulását adja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a polgármesteri hivatalt a vagyonrendelet módosításának – az ingatlan forgalomképes vagyonba történő átsorolásának – előkészítésére.

Felelős: Földesi Zoltán bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: a képviselő-testület 2007. augusztusi ülése