2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
6. napirendi pont:
Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!


Az Önkormányzat által az előző ciklusban felújított vasúti Gyöngyös-híd kapcsán a Magyar Közútkezelő Kht-nak 1.250.000 Ft + ÁFA szolgáltatási kötelezettsége keletkezett Kőszeg Város Önkormányzatával szemben. A kötelezettség nincs szerződésbe vagy okiratba foglalva, de a Közútkezelő több alaklommal szóban elismerte azt, és kinyilvánította abbéli szándékát, hogy ezt a kötelezettséget városi útfelújítási munka elvégzésével teljesíti. Kérte, hogy jelöljük meg azokat a területeket, ahol ezt az értékű munkát elvégezheti.
Polgármester Úr megbízásából elkészítettem az Ólmodi út felújításának költségvetését (az út a város jelentős bejövő forgalmát bonyolító szakasza a "kamion út" és Felső körút között, rendkívül rossz állapotú és balesetveszélyes), majd a Közútkezelővel egyeztetve meghatároztuk a végső műszaki tartalmat. Eszerint az Ólmodi út jelölt szakasza 300 m hosszon 4 m szélességben 2*4 cm-es finnaszfaltból készült összefüggő réteget kapna és elkészülne bernsteini kőből a kétoldali útpadka. Ez a műszaki tartalom forgalomtól függően 5-10 évre biztosítaná a biztonságos közlekedést.
A Közútkezelő a munka értékét 4.213.500,- Ft + ÁFA összegben határozta meg, amely összegből, tartozása fejében 625.000,- Ft + ÁFA összeget elengedne. A kötelezettségből fennmaradó további 625.000,- Ft + ÁFA összeget más munkánál tudja ledolgozni. Ez utóbbira a legutóbbi városbejárási tapasztalatok alapján javaslom a Rohonci út jobb oldali járdájának (Velemi út felé haladva) mintegy 250 m2 felületen történő javítását, aszfaltozását.

A 2007 évi útfelújítási keret sajnos nem fedezi az Ólmodi út felújítási költségeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyébként – megítélésem szerint – kedvező lehetőséggel kapcsolatban alakítsa ki álláspontját, főként a pénzügyi fedezet vonatkozásában.

Kőszeg, 2007. június 6.

Tisztelettel:

Kovács István
Igazgató

Határozati javaslat:

1. határozati javaslat:
I. változat: A Képviselő-testület egyetért az Ólmodi út felújításával. A felújítás költségét, nettó 3.588.500 Ft-ot a 2007 évi költségvetés "Felújítás" fejezetének III/9. pontja terhére (a Malomárok zsilipfelújítás helyett) biztosítja.
II. változat: A Képviselő-testület az Ólmodi út felújítását elegendő forrás hiányában nem engedélyezi.

2. határozati javaslat:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Magyar Közútkezelő Kht. a fennmaradó 625.000 Ft + ÁFA tartozását a Rohonci úti járdaszakasz felújításával teljesítse.

Felelős:
Megrendelésért és műszaki ellenőrzésért: Kovács István igazgató
Pénzeszköz átadásért: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető

Határidő:
2007. július 30.