2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.a napirendi pont:
Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. június 20-i ülésének
….. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető Kht. jelezte, hogy az alábbi lakás megüresedett:

Kőszeg, Kiss János u. 40. fszt. (13 m2, 1 szoba) szükséglakás.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 24.§ (1) bekezdése értelmében az illetékes bizottságok véleményezését követően a képviselő-testület az üres lakást –amennyiben elhelyezési kötelezettség miatt nincs szükség rá, illetve bérlakás céljára nem pályáztatható – értékesítésre kijelölheti.

A Kőszegi Városüzemeltető Kht. tájékoztatása szerint a lakásként való bérbeadásra a helyiség nem alkalmas.

A 2007. február 27-i ülésen elfogadott vagyonkoncepció alapján a lakás az értékesítésre javasolt ingatlanok között szerepel.

Ugyanezen ingatlanrészre jelentette be vételi szándékát Mágosztovics Éva 9730 Kőszeg, Kiss János u. 40. sz. alatti lakos. A szükséglakás a kérelmező saját tulajdonú ingatlana mellett található és az egy szobából álló ingatlant bontási célból kívánja megvásárolni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és álláspontját kialakítani szíveskedjék.

Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT
"A" változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőszeg, Kiss J. u. 40. fszt. szám alatti önkormányzati szükséglakás vagyonrendelet szerinti értékesítését elrendeli pályáztatással.

Felelős: Földesi Zoltán bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: Folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT
"B" változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőszeg, Kiss J. u. 40. fszt. szám alatti önkormányzati szükséglakás vagyonrendelet szerinti értékesítését elrendeli pályáztatás mellőzésével.

Felelős: Földesi Zoltán bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina osztályvezető
Határidő: Folyamatos