2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
1. napirendi pont:
A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülése . napirendi pontjához


A Tisztelt Képviselő-testület negyedéves beszámolási kötelezettség mellett bízott meg a Jurisics-vár felújításával, kapcsolatos teendők ellátásával.
Az elvégzett munkáról az alábbiakban kívánok beszámolni:

- Március 14-én a Polgármesteri Hivatalban a 2004. évi terv készítőivel tekintettük át a vár felújításával kapcsolatos szakhatósági és feltárási teendőket, illetve Dr. Bariska István ismertette a vár kiemelkedő korszakait, melyeket a felújítás utáni bemutatási koncepcióban preferálni kellene. (1. számú melléklet)
Mentényi Klára az ÁMRK régésze ismertette, hogy a 2004. évi tervhez milyen kutatásokat végeztek el. A Ferdinánd és Ferdinánd Mérnöki Iroda vezetője - Ferdinánd Árpád – ismertette a felmerült felújítási variációkat, melyet a megjelentek megvitattak, és szakterületeik szerint tettek javaslatot azok finomítására. Polgár András a pályázat előkészítéséhez az Önkormányzat figyelmébe ajánlotta a Pályázat Előkészítő Alap kiírásra kerülő pályázatát.
- Március 28-án a Polgármesteri Hivatalban zajlott projektelőkészítő találkozó, ahol ismertetésre került Mentényi Klára levele, aki a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott változtatásokat megelőző régészeti kutatások hosszáról és költségeiről tájékoztatta az Önkormányzatot. Ezután Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi tartotta meg előadását a projekt turisztikai követelményeiről és feladatairól. Pócza Zoltán ismertette a projekt szabadtéri színpadokról szóló elképzelését és javaslatát a Diák-sétány, a várárok és a Várpark projektbe integrálásáról.
- Április 11-én Pócza Zoltán találkozott Dr. Újhelyi Istvánnal az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkárával, aki támogatásáról biztosította a projekt kulturális turisztikai elemeit.
- Április 18-án a Jurisics-várban került sor helyszínbejárásra az előkészítő csoport részvételével, illetve Dr. Bariska István a bemutatási koncepció egy újabb változatát ismertette. A helyszínbejárás során sikerült tisztázni sok felmerült kérdést, és a továbblépéshez szükséges újabb feladatok fogalmazódtak meg (belsőépítészeti tervezés, mosdók elhelyezése, stb.)
- Április 28-án a BrainExpressz Kft. lebonyolításában egész napos ötletbörzére került sor a várban, ahol felkért idegenforgalmi szakemberek tették meg javaslataikat a vár működtetése, megjelenése, tartalma témakörében.
- Május 23-án a Vital Pro Kft. képviseletében Wächter Balázs ismertette az ötletbörze előzetes eredményeit és egyben az elhangzott ötletek "előszűrése" történt meg az ÁMRK és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jelenlévő képviselője által.
- Június 5-én megpályáztuk a "Kiemelt projekt" címet, mely révén pályázat nélkül juthatna forráshoz a projekt.

- Június 7-én a Polgármesteri Hivatalban számolt be Wächter Balázs munkájukról, mely révén június 30-ig elkészülhet az "Elő-megvalósíthatósági tanulmány". A találkozón a következő hetek munkafázisairól is döntés született. Ezek szerint a Vas megyei Múzeumok Igazgatóságával megállapodást kell kötni az üzemeltetésről, ki kell adni a tervezési megbízásokat (kiállítási terv, építészeti terv, üzleti terv, stb.), véglegesíteni kell a történelmi koncepciót, stb.
Kőszeg, 2007. június 8.

Pócza Zoltán S.K.
Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatója, projekt menedzser

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a vár felújításának előkészületeiről szóló beszámolót.