2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i napirendi pont:
Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2006. június 26-i ülésének
… napirendi pontjához


Tisztelt Képviselő-testület!

Megkereste az önkormányzatot területértékesítési ajánlatával Mozsolicz Tibor és Horváth György, a 0195/13, valamint a 0195/15 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlanok tulajdonosai.

Az ingatlanok az újonnan kialakítandó temető területei, melyre az önkormányzat be is jegyeztette az elidegenítési tilalmat. Egy új temető kialakítása feltétlenül fontos a város számára, létesítményekre pályázni viszont csak akkor lehet, ha már rendelkezik a város ehhez tartozó területekkel.

Az ingatlanok területnagysága rendre: 10.480 és 10.556 m2.

A 0195/13 hrsz-ú ingatlan értéke a mellékelt értékbecslés alapján 2.725.000,- Ft, a 0195/15 hrsz-ú ingatlan értéke 2.745.000,- Ft, azaz összesen 5.470.000,- Ft (260 Ft/m2).

Tájékoztató adatként meg kell említeni, hogy korábban a Vasivíz Zrt. is felkínálta eladásra a leendő temető parkolójának kialakításához szükséges területét, melynek mérete: 9912 m2, egységára: bruttó 540,- Ft/m2.

A 2007. évi költségvetésről szóló rendeletben az új temető kialakítása céljára történő területvásárlásokra 5.353.000,- Ft szerepel fedezetként, amely 117.000,- Ft-tal kevesebb, mint a két ingatlan értéke.

Célszerű a két kérelmező között a költségvetésben szereplő összeget m2-arányosan felosztani, melynek alapján a vételár Mozsolicz Tibor esetében 2.666.714,- Ft, Horváth György esetében 2.686.286,- Ft. Kérelmezők az így kialakításra kerülő vételárat (254,5 Ft/m2) előzetes egyeztetés alapján elfogadnák.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. értelmében a szántó művelési ágú területre vonatkozó vételi ajánlatot a 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel közzé kell tenni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és álláspontját kialakítani szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az új temető kialakításához szükséges 0195/13 és 0195/15 hrsz-ú külterületi szántó megnevezésű területek 2.666.714,- Ft, valamint 2.686.286,- Ft vételárért történő megvásárlását Mozsolicz Tibor, valamint Horváth György tulajdonosoktól.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét a polgármesteri hivatal jogtanácsosa által elkészítendő adás-vételi szerződések aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: Azonnal