2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.g napirendi pont:
Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. június 20-i ülésének
….. napirendi pontjához
Tisztelt Bizottság!


Kiss Attila Kőszeg, Kórház u. 13. szám alatti lakos az alábbi kérelemmel kereste meg az önkormányzatot:

Vásárlási szándékot nyújtott be a kőszegi 2100 hrsz-ú, 714 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Kérelmező az ingatlan haszonbérlője.

A mellékelt értékbecslés szerint az ingatlan értéke 490.000,- Ft + áfa, azaz 588.000,- Ft.

Az ingatlan a Rendezési Terv szerint K-Z2 (szabadidő, sport, kemping) övezetbe tartozik, a vagyonkoncepció alapján egyedi döntés alapján eladható.

Mellékletként csatoltam a helyszínrajzot, megjelölve a környező önkormányzati ingatlanokat.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni, és álláspontját kialakítani szíveskedjen.


Kőszeg, 2007. június 11.


A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője
HATÁROZATI JAVASLAT1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 17.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörével élve Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága Kiss Attila Kőszeg, Kórház u. 13. szám alatti kérelmező részére értékesíti a kőszegi 2100 hrsz-ú, 714 m2 nagyságú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az értékbecslésben szereplő 490.000,- Ft + áfa, azaz négyszázkilencvenezer forint plusz áfa vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített egyösszegű adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Földesi Zoltán bizottsági elnök
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, dr. Bakács Nóra jogtanácsos
Határidő: Azonnal