2007. Június 20., Szerda, 16:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
2. - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
3. - A vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítése
4. - Tájékoztató a nyilvános WC-k elhelyezési lehetőségeiről
5. - A Városüzemeltető Kht. telephely racionalizálása
6. - Az Ólmodi út és a Rohonci utca járdáinak felújítása (út- és járdafelújítási terv módosítása)
7. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
8. - A közlekedési rend felülvizsgálata
9. - A piac és a környező területek hasznosítása
11.a - Kiss János u. 40. alatti üres lakás helyzete
11.b - A Kossuth L. u. 3. alatti üres lakás hasznosítása
11.c - Rákóczi F. utca 40. tulajdonosi hozzájárulás
11.d - TREND Optik (Várkör 35-37.) vételi szándéka
11.e - Molnár Sándorné Felső krt. 10. tulajdonosi hozzájárulás
11.f - Őr Zoltán részletfizetési kérelme
11.g - Kiss Attilának a 2100 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h - Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.i - Az új temetőhöz telekvásárlás (Mozsolich T., Horváth Gy.)
11.j - Baráth Kornél, a 0205/19 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka
11.h napirendi pont:
Az ABIC Kft-nek a 3657/1 hrsz-ú ingatlanra vételi szándéka

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
….. napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Megkereste az önkormányzatot az ABIC Kft. képviselője, dr. Hatvani Szabó János azzal a kérelemmel, hogy meg kívánja vásárolni a 2006. szeptemberében megvásárolt királyvölgyi ingatlanuk kiegészítéséhez a mellette lévő 3657/1 hrsz. terület egy részét (melléklet).

Ezen a területen helyezkedik el a játszótér, amelynek teljes területéből (3203 m2) 854 m2 kerülne értékesítésre, az értékbecslésben szereplő 6.000,- Ft + áfa / m2, azaz 6.148.800,- Ft bruttó vételáron.

Az ingatlan jelenleg forgalomképtelen, kivett játszótérként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

Az ingatlanforgalmi értékbecslést a forgalomképtelen ingatlanok esetében kizárólag a hasonló, beépítetlen területek piaci összehasonlító módszerével szabad elkészíteni. Az így elkészített értékbecslés szerint a teljes ingatlan értéke 19.220.000,- Ft+ áfa.

Az értékesítés lebonyolításához azonban először meg kell osztani a területet, majd ki kell emelni a forgalomképtelen vagyoni körből, ezt követően – egy második körben – kerülhet csak sor a terület értékesítésére.

Kérelmező felkínálta továbbá azt a lehetőséget, hogy közös projektként együttműködne az önkormányzattal, új, korszerű, az eu-szabványoknak megfelelő gyermekjátszótér kialakítása érdekében, a szükséges önerőt biztosítani tudná.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében és megbízásából:

Rimányi Krisztina s. k.
a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Királyvölgyben lévő 3657/1 hrsz-ú területből a mellékelt vázrajz alapján 854 m2 területű ingatlanrész értékesítéséhez elvi hozzájárulását adja, melyhez az alábbiakat rendeli el:

a) elrendeli a vagyonrendelet módosításának előkészítését, mely szerint az ingatlan átsorolását rendeli el a forgalomképtelenből, a forgalomképes önkormányzati vagyoni körbe.

b) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 3657/1 hrsz-ú terület telekmegosztásának elkészíttetését és a földhivatalban történő átvezetését.

c) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megosztás során kialakult, a kérelemben szereplő ingatlanra új értékbecslés elkészítését rendeli el, melynek alapján az értékesítést újra tárgyalja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ABIC Kft által kezdeményezett, közös projekt keretében történő játszótér létrehozására tárgyalást kezdeményez, amelyre a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: 2007. július 31.