Határozatok

Sorszám Cím
1. 285/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2007. (IV. 17.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki. 1. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
2. 284/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Rákóczi u. 91. Társasház közös udvarából 40 m2 területű – ...
3. 283/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete FÉNY SZOFT Számítástechnikai Kft. (képviseli: Fényes György) 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. ...
4. 282/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi, 0147/3 hrsz-ú külterületi földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy ...
5. 281/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Károly Róbert térre tervezett nyilvános illemhely tekintetében fenntartja 184/2007. (VIII. ...
6. 280/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, Rohonci u. 48. sz. társasház részére a külső homlokzat helyreállításához ...
7. 279/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Chernel Kálmán Városi Könyvtár által benyújtott és a 278/2008. ...
8. 278/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja a "Tudásdepó-Expressz" – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési ...
9. 277/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht-nak a kintlévőségek behajtására tett intézkedéseiről ...
10. 276/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szelektív hulladékgyűjtésről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
11. 275/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az alábbi életvédelmi létesítményeknek a nyilvántartásból történő törlését: Életvédelmi létesítmények adatai (nyilvántartás ...
12. 274/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Tornay Endre András a Kőszeg 1568 hrsz-ú, Királyvölgy u. 32. ...
13. 273/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város településrendezési terveinek módosítása során elrendeli az alábbi változtatások beépítését: 1. A Tűzoltóság, ...
14. 272/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
15. 271/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodás melléklet szerinti ...
16. 270/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2008. (IX. 11.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a Kőszeg, Kőszegfalvi út ...
17. 269/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50. szám alatti Kőszegfalvi Óvodában elhelyezésre kerülő ideiglenes ...
18. 268/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2009. évi ...
19. 267/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. települési szilárd hulladék 2009. évi ...
20. 266/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. parkolási díjtételek megállapítására vonatkozó javaslatát ...
21. 265/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht-nak a 2009. évi lakbérek megállapítására ...
22. 264/2008. (XI. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
23. 263/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert a Zöld Erőmű Kft-vel 2008. június 4-én kelt, ...
24. 262/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2870/1 hrsz. ingatlan tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával és elrendeli ...
25. 261/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 258/2007. (XI. 8.) határozat 3.) és 4.) pontjának módosítását az ...
26. 260/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelete 17.§ ...
27. 259/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2917/9/A/1 hrsz-ú, Kőszeg, Rákóczi F. u. 122. sz. ...
28. 258/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 6712/2, 6711/3, 6712/4, 6711/2, 6712/1 és 6712/3 hrsz-ú zártkerti ...
29. 257/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, 3584 hrsz. melletti ingatlanok – Hadik utca és a Címerpajzs ...
30. 256/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idősek Gondozóháza építése és hajléktalanszállás korszerűsítése beruházáshoz a 2005/LX. törvény 1. ...
31. 255/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Malomárok kitorkoló zsilipjének felújításához szükséges 870.000,- Ft átcsoportosítását a Bersek József ...
32. 254/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Klub részére 600 E Ft támogatást biztosít 2008. ...
33. 253/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1-jei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 2. pontjába ...
34. 252/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. augusztus 28-i hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 2. pontjába ...
35. 251/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 23-ai hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 2. pontjában ...
36. 250/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-jei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 2. pontjában ...
37. 249/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utcai hulladékgyűjtők cseréjére, pótlására vonatkozó ütemtervet – a városfejlesztési, vagyonügyi és ...
38. 248/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 162/2008. (VIII.14.) képviselő-testületi határozattal elfogadott – alapítói-fenntartói együttműködést szabályozó – Kiegészítő ...
39. 247/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát az ideiglenes bölcsőde Kőszegfalvi Óvodában (Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50.), Kőszeg ...
40. 246/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal ...
41. 245/2008. (X. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a kőszegi városfejlesztő gazdasági társaság Fejlesztési Stratégiájával. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos. ...
42. 244/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kossuth l. u. 15. szám alatti 2207/A/1 és 2207/A/14 hrsz.-ú ...
43. 243/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2870/3 és 2870/4 hrsz. ingatlanok tekintetében nem kíván élni elővásárlási jogával ...
44. 242/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2008. évi vagyongazdálkodási koncepcióban már elrendelt rendezési terv módosítását követően ...
45. 241/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés ...
46. 240/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 6662 hrsz-ú zártkerti földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy a ...
47. 239/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 0186/116 hrsz-ú szántó földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy a ...
48. 238/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város településrendezési terveinek módosítása során elrendeli az alábbi változtatások beépítését: 1. A Déli ...
49. 237/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2008. (VI. 26.) határozatát az alábbiakkal egészíti ki: "Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...
50. 236/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ idősek klubja tagok térítési díját 2008. évben átvállalja. ...
51. 235/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-jei hatállyal a Kőszegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata 4. ...
52. 234/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-jei hatállyal Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának alapító okirata 3. pontjában ...
53. 233/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-jei hatállyal a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okirata ...
54. 232/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-jei hatállyal a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okirata 2. ...
55. 231/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.01.01. hatállyal a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium alapító okirata 11. ...
56. 230/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserkészet Újjászervezéséért Alapítvány felügyelő bizottságába a következő tagokat választja meg: Demeter Ágnes ...
57. 229/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Alapítvány kuratóriumi tagjának dr. Kiss Gabriellát (Kőszeg, Bercsényi M. ...
58. 228/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Sportjáért Alapítvány kuratórium titkárának Kapy Ferencet (Kőszeg, Hunyadi J. u. ...
59. 227/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Idősek Gondozóházáért Alapítvány megszüntetését, az alapítványnak a Vas Megyei Bíróságnál ...
60. 226/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 10.§ h) pontjában biztosított hatáskörében a mellékelt térképmásolat ...
61. 225/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban található II. kategóriájú játéktermek működésére vonatkozó tájékoztatót elfogadja azzal, hogy ...
62. 224/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
63. 223/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az ún. Andalgó sétány és az Ólmodi út – Klostermarienberg (Borsmonostor) ...
64. 222/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete szükségesnek tartja a város lakónépességének életmódvizsgálatát, a vizsgálat elvégzésével a Vasi Tény-Kép ...
65. 221/2008. (IX. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézetének Kőszeg város 2007. évi népegészségügyi ...
66. 220/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3584.hrsz.melletti ingatlanok, – Hadik utca és a Címerpajzs dűlő közötti ...
67. 219/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Életünk Szerkesztősége Magyarország-Ausztria Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtandó Pannon ...
68. 218/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 156/2008. (VI. 26.) határozat II. bekezdés 1., 4., 5., 6., ...
69. 217/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2007. (XI. 29.) határozatával jóváhagyott, a Kőszeg, Sáncárok u. 36/A. szám, ...
70. 216/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a Kőszeg, Deák F. u. 2. szám, ...
71. 215/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező, a Kőszeg, Kőszegfalvi út 50. szám, 266 ...
72. 214/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező, a Kőszeg, Chernel u. 12. szám, 1838/2 hrsz. ...
73. 213/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező, a Kőszeg, Táncsics M. u. 18. szám, 2198/2 ...
74. 212/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Innovációs Park Kőszeg Kft., a Gerse Projekt Kft. ...
75. 211/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2007. (XI. 29.) határozatával jóváhagyott, a Kőszeg, Sáncárok u. 36/B. szám, ...
76. 210/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Bentlakásos Intézmények Korszerűsítése című, TIOP 3.4.2-08/1 ...
77. 209/2008. (IX. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 2008. évi út,- hídfenntartási útburkolat felújítás kivitelezéséhez szükséges, az előirányzatot ...
78. 208/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII.15.) számú rendelete alapján "Jurisics Miklós Díj" kitüntetésre ...
79. 207/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII.15.) számú rendelete alapján " Markusovszky Lajos Díj" ...
80. 206/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII.15.) számú rendelete alapján "Vas Megye Batthány-Strattmann László ...
81. 205/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 0203/5 hrsz-ú külterületi földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, hogy ...
82. 204/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2001. (XI. 29.) határozatát fenntartja és elrendeli a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ...
83. 203/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést elfogadja, elrendeli a "rendszer híd", más néven "fekete híd" bontásának ...
84. 202/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2008. (IV.17.) számú határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: "A képviselő-testület a ...
85. 201/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Nagy Tamás dűlőben létesítendő új köztemető területének megszerzése érdekében szükséges ...
86. 200/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzata 23.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a "Kőszeg, ...
87. 199/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2008. (VIII. 28.) határozattal elfogadott településfejlesztési döntését (a továbbiakban: településfejlesztési döntés) ...
88. 198/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja a "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepo-Expressz" című pályázatot és ...
89. 197/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához, valamint felhatalmazza ...
90. 196/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 3. pontjának átmeneti elhelyezését biztosító ellátásokat ...
91. 195/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bersek József Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános Iskola, Egységes Pedagógiai ...
92. 194/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Óvoda – Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási ...
93. 193/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsővárosi Óvoda – Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási ...
94. 192/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium felújításához és eszközbeszerzéséhez elnyert HÖF ...
95. 191/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium minőségirányítási programját a határozat mellékletében ...
96. 190/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázati tapasztalatokról szóló beszámolót. ...
97. 189/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi adóbevételekről készített beszámolót elfogadja. ...
98. 188/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a magánszemélyek kommunális adó mértéke 2009. január 1-től történő emelésének kidolgozását ...
99. 187/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft. járóbeteg szakellátás tapasztalatairól szóló tájékoztatóját elfogadja. ...
100. 186/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város dinamikus fejlesztése, valamint az elérhető állami, európai uniós és egyéb ...
101. 185/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
102. 184/2008. (VIII. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 127/2008. (V. 29.) határozatával jóváhagyott adásvételi szerződés teljes körű felülvizsgálatát ...
103. 183/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszeg bemutatkozik Brüsszelben" program szervezéséhez 1,5 millió Ft-ot átcsoportosít a céltartalékokból ...
104. 182/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2008. (V. 29.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: "2. Kőszeg Város ...
105. 181/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2007. (XI. 29.) határozatával jóváhagyott, a Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25. ...
106. 180/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 266/2007. (XI. 29.) határozatával jóváhagyott, a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 24. ...
107. 179/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú ...
108. 178/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Vecseiné Dr. Kiss Gabriella között ...
109. 177/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Parádiné Dr. Ágoston Zsuzsanna között ...
110. 176/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Kőszeg Város és Vonzáskörzete ...
111. 175/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Kőszeg Város és Vonzáskörzete Kistérségi ...
112. 174/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú ...
113. 173/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2008. (V. 29.) határozatával jóváhagyott adásvételi szerződés módosítását jóváhagyja és felhatalmazza ...
114. 172/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata ismételten kinyilvánítja, hogy a tulajdonában lévő földterületeket a Zölderőmű Kft. részére jelképes összegért ...
115. 171/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Városa Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi bírósági eljárás megindítását, melynek célja az eredeti szerződés 27. pontja megszegése ...
116. 170/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Városa Önkormányzatának Képviselő-testülete két független jogi szakértő bevonásával vizsgálatot rendel el, melynek célja az ügy ...
117. 169/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. évi út,- hídfenntartási útburkolat felújítás kivitelezéséhez, az alkalmazandó technológiákra kiírt ajánlattételi ...
118. 168/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapító ...
119. 167/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okiratát – a csatlakozó alapítók kikerülése miatt – ...
120. 166/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budaker Gusztáv Zeneiskola alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Huber ...
121. 165/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Bersek József Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános Iskola, Egységes ...
122. 164/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Béri Balog Ádám Általános Iskola alapító okiratát a határozat melléklete szerint ...
123. 163/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-Testülete Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem, illetve Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye községek önkormányzataival ...
124. 162/2008. (VIII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú ...
125. 161/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság külső, szakértő tagjának megválasztja Szima Andrea ...
126. 160/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 104/2008. (IV. 17.) határozatát és kinyilvánítja, hogy az Innovációs Park ...
127. 159/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a kőszegi 1891/2/A/1 hrsz-ú, Kőszeg, Fő tér 13-15. sz. ...
128. 158/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Top Rok Kft. 9730 Kőszeg, Várkör 55. sz (képviseli: Dr. Topic ...
129. 157/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 96/2007. (IV. 17.) sz. határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
130. 156/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-ei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 3. pontját ...
131. 155/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény 5. ...
132. 154/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2875 hrsz-ú ingatlan értékesítése tekintetében elővásárlási jogával élni nem kíván. Felelős: ...
133. 153/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés ...
134. 152/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Alpok Ipari Park - Kőszeg létesítését, azt a város fejlesztési ...
135. 151/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Idősek Gondozóháza építés és Hajléktalan szállás korszerűsítés" című címzett támogatású beruházást ...
136. 150/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszeg és Vidéke" c. időszaki lapja működtetéséhez a nyomdai minőség, továbbá ...
137. 149/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék "Számvevői jelentés a 2007. évben megillető normatív hozzájárulás elszámolásának ...
138. 148/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházat az Ifjúsági Iroda létrehozásával szükséges ...
139. 147/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, a Vállalkozói ...
140. 146/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg, Kiss János lakótelep V. ütem hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást a határozat ...
141. 145/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
142. 144/2008. (VI. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabóhegyi Üdülőegyesület tájékoztatóját elfogadja, s egyben kifejezi köszönetét az üdülőterületen végzett ...
143. 143/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a kőszegi 2185/1/A/1 hrsz-ú, Kőszeg, Várkör 16. sz. alatti, ...
144. 142/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a kőszegi, 1890 hrsz-ú, Fő tér 11. szám alatti lakóház, ...
145. 141/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 3764/5 hrsz-ú, 148 m2 területű ingatlan értékesítéséhez elvi hozzájárulását adja, ...
146. 140/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Rendezési terv módosítását úgy, hogy a kőszegi 042 hrsz-ú ingatlan ...
147. 139/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 305/2007. (XII. 20.) határozatának 2.) pontját visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...
148. 138/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 1123 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlan belterületi beépítetlen területté történő átminősítését. 2. Kőszeg ...
149. 137/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Hunyadi Mátyás király szobor áthelyezéséről meghozott 59/2008. (II. 28.) számú ...
150. 136/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszeg belterületi 2524.hrsz. számon nyilvántartott 2908m2 területen elhelyezkedő épület és udvar ...
151. 135/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 2008. szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerülő ...
152. 134/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék "A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2007. évi ...
153. 133/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kintlévőségei behajtására vonatkozó Intézkedési tervet elfogadja. Felelős: Dr. Tóth László jegyző. Határidő: ...
154. 132/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által önként vállalt feladatokról szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: Huber László ...
155. 131/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Sport Egyesület Tenisz Szakosztályának, a 2008. évi versenyek lebonyolításához 600 ...
156. 130/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
157. 129/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő, könyvtár ellátási szolgáltató rendszer működtetésére vonatkozó megállapodást elfogadja, ...
158. 128/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36.§ (2) bek c) ...
159. 127/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. ...
160. 126/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Képviselő-testülete támogatja az "Alpannonia" turistaút projekt megvalósításának szándékát, és 15 M Ft összegben a ...
161. 125/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Képviselő-testülete elfogadja az 1532-es török ostrom 476. évfordulójának előkészítéséről szóló beszámolót. 2. A képviselő-testület sikertelen pályázat ...
162. 124/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2008. (V. 29.) határozatban jóváhagyott pályázat sikertelensége esetén önerőből, a kötvénykibocsátás ...
163. 123/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező feladataként előírt bölcsődét pályázati úton, a Felsővárosi Óvodához való ...
164. 122/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kőszegi Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező Anti-Szegregációs tervet. Felelős: Huber László ...
165. 121/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. Felügyelő Bizottságának 2007. évi tevékenységéről ...
166. 120/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Kht. 2007 évi beszámolóját elfogadja és azzal kapcsolatban az ...
167. 119/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város 261/2006. (XII. 19.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének, a 46/2006. (XII. 22) ...
168. 118/2008. (V. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi múzeumok helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
169. 117/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. ellenőrző bizottságába Básthy Béla alpolgármestert delegálja. Felelős: ...
170. 116/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városfejlesztő Kft. által készített az "Új Kőszegi Sportközpont fejlesztése a ...
171. 115/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2524 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó mellékelt ajánlattételi felhívást elfogadja és ...
172. 113/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési önkormányzati szilárd ...
173. 112/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a települési önkormányzati szilárd ...
174. 111/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegen tervezett bioetanol üzem létesítését és a 87/2007. (IV. 5.) ...
175. 109/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy "A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása" projekt kerüljön ...
176. 108/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja "A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja" építészeti tanulmánytervet. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
177. 107/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kőszegi történelmi belvárosra vonatkozó akcióterületi tervet. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
178. 106/2008. (V. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja az Integrált Városfejlesztési Stratégiát. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali ...
179. 51/2008. (II. 28) képviselő-testületi határozat
51/2008. (II. 28.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli ...
180. 50/2008. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városfejlesztő Kft. által készített szakértői vélemény alapján a 299/2007. (XII. ...
181. 49/2008. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása létrehozásáról szóló megállapodás ...
182. 48/2008. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által végzett 2007. ...
183. 47/2008. (II. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város lakossága nyugalmának biztosítása érdekében körzeti megbízotti iroda működtetése céljából a ...
184. 46/2008. (II. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Rendőrkaptányságnak a közrend, közbiztonságról szóló beszámolóját elfogadja. ...
185. 45/2008. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a többcélú társulásnak a könyvelési feladatokért fizetendő hozzájárulás tekintetében a társulási ...
186. 44/2008. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a többcélú társulás munkaszervezetét a 2007-ben végrehajtott létszámcsökkentések megtakarítására vonatkozó kimutatás ...
187. 41/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 261/2007. (XI. 8.) számú határozatát. II. A képviselő-testület felhatalmazza a ...
188. 40/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, 1890 és az 1892 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséhez úgy, ...
189. 39/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Városfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezetőt, hogy a kőszegi 3662 hrsz-ú, beépítetlen ...
190. 38/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (1) ...
191. 37/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Németh István főépítészt, hogy a soron következő Rendezési Terv módosításánál ...
192. 36/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Kiss J. u. 40. fszt 3. szám alatti önkormányzati lakás ...
193. 35/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0203/2 hrsz-ú ingatlanból telekmegosztás során kialakult 0203/10, 0203/11, 0203/12, 0203/13, ...
194. 34/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 228/2007. (IX. 25.) sz. határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. ...
195. 33/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Kőszeg Város Önkormányzata képviseletében kezdeményezzen egyeztetést a Honvédelmi ...
196. 32/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Szombathelyi Határőr Igazgatóság bérlőkijelölési jogával terhelt Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 2. ...
197. 31/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Felsővárosi Óvoda bejáratától a Bajcsy-Zsilinszky u., Meskó u., Felső-Gyöngyös ...
198. 30/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2006. (VIII. 29.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlanok belterületbe ...
199. 29/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 3. pontjának átmeneti elhelyezését biztosító ellátásokat ...
200. 28/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodás 2.2.2. pontját ...
201. 27/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi munkaprogramját elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos, 2008. december ...
202. 26/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének integrációjáról szóló előterjesztést tudomásul ...
203. 25/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szerecsen és Küttel Gyógyszertár kérelmét az ügyeleti és készenléti rend ...
204. 24/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szociális Gondozási Központ kérelmét az Idősek Klubja bővítésére vonatkozóan és ...
205. 23/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a fenntartó Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak a Gondozóház ...
206. 22/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvénykibocsátásból származó bevétel befektetésére vonatkozóan az alábbi döntést hozza: 1. A képviselő-testület elrendeli ...
207. 21/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Mangliár Építész Kft.-t a történelmi belváros rehabilitációs tanulmánytervének elkészítésére és ...
208. 20/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Történelmi belvárosra vonatkozó akcióterületi terv ...
209. 19/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Kiss János lakótelep V. ütem hasznosítására vonatkozó pályázati kiírást elfogadja ...
210. 18/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Kőszeg és Vidéke időszaki lap 2008. április 07.-2010. ...
211. 17/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodások egységes tervezetét elfogadja és elrendeli annak ...
212. 16/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését fejezi ki az Írottkő Natúrparkért Egyesületnek a magas színvonalon végzett Kőszeg ...
213. 15/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform Iroda 2007. évi beszámolóját és ...
214. 14/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel kötendő új Megbízási Szerződést a mellékletben szereplő tartalommal ...
215. 13/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Mazsorett Tánccsoporttal kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal ...
216. 12/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Vonósok Kamarazenekarral kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal ...
217. 11/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Concordia-Barátság Énekegyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, ...
218. 10/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajnalcsillag Néptánc Egyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal ...
219. 9/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Fúvószenekarával kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal ...
220. 8/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabóhegyi Üdülőegyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, ...
221. 7/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal ...
222. 6/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő ...
223. 5/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő ...
224. 4/2008. (I. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Sportegyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, ...
225. 3/2008. (I. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumi tagként csatlakozik a "Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és ...
226. 2/2008. (I. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi "Jurisics-vár turisztikai célú megújítása" című projektre vonatkozóan, a "NYDOP-2007-2.2.1/2F – ...
227. 1/2008. (I. 21) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kenyérhegyi Kalandpark" projekt megvalósítására vonatkozó 300/2007. (XII. 20.) határozatát – a ...