2013. November 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotása.
5. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló 13/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló 17/1994. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - Az új egészségház építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás jóváhagyása. (Az anyagot később küldjük.)
11. - Megállapodás a Kőszegi Távhőszolgáltatási Kft.-vel a Balog iskola távhő-szolgáltatási (alap) díjhátralékának megfizetéséről.
12. - Az „Egy-másért” Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodások felmondása.
13. - A 2014. évi út, járda felújítási terv valamint a csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási díjainak meghatározása.
14. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.
15.a - Vagyonügyek: A Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés módosítása.
15.b - Vagyonügyek: Nyilatkozat a kőszegi, 0183/32 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hoztt döntésekről.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A teniszöltöző építésére vonatkozó megállapodás módosítása.
14. napirendi pont:
A „Nepomuki Szent János Kápolna és szoborfelújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat önrészének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 166 / 2013. (X. 31.) sz. határozatával támogatta az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma ’veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának’ támogatására kiírt pályázati felhívására a ’Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felső Gyöngyös-híd) felújítása és restaurálása’ tárgyú pályázat benyújtását. Egyúttal a pályázathoz szükséges 700.000,- Ft összegű kötelező önrészt a 2014. évi költségvetés terhére biztosította.
A pályázat határidőben benyújtásra került, azonban a pályázathoz benyújtott helyreállítási tervekhez készült költségvetés 10 % tartalékkeretet is tartalmaz, így a benyújtott teljes költségvetés összege – kiegészülve a műszaki ellenőri és tervezői művezetői díjakkal - 7.996.368,- Ft.

A pályáztató azonban nem csupán a kötelezően előírt 10%-os önrész (jelen esetben 700 E Ft), hanem a teljes költségvetés 10%-a után kéri az önrész igazolását, amely 996.368,- Ft.

A hiánypótlás benyújtási határideje 2013. november 28.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására!

Kőszeg, 2013. november 21.


A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166 / 2013. (X. 31.) számú határozatát visszavonja.
II. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma ’veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának’ támogatására kiírt pályázati felhívására benyújtott ’Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felső Gyöngyös-híd) felújítása és restaurálása’ tárgyú pályázathoz. szükséges 996.368,- Ft összegű önrészt a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal