2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
2. napirendi pont:
Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.

A Kőszegi Polgárőr Egyesület
Szakmai beszámolója

Tisztelt Képviselő Testület!
A Kőszegi Polgárőr Egyesület 2014. évben tovább folytatta az Alapszabályában rögzített tevékenységét, melynek célja Kőszeg közbiztonságának megszilárdításához, javításához és a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges állami közfeladatok ellátásának támogatása. A rendőrség, a helyi önkormányzat és a lakosság között bűnmegelőzési célú együttműködés összehangolása, valamint az e tevékenységgel összefüggő tájékoztatásban és propagandában való közreműködés. A közterületi bűnelkövetés mérséklése - visszaszorítása, a személy- és vagyonbiztonság megteremtése, a város területén a jogsértések visszaszorítása, felfedése és megakadályozása, a lakosság biztonság érzetének fokozása, javítása.
Egyesületünk újabb sikeres évet tudhat maga mögött. Sok új feladatot kaptunk, új kihívásoknak kellett megfelelnünk.

A Polgárőr Egyesület élete, létszám viszonyok

A 2014. december 31-i állapot szerint egyesületünk 46 tagot számlált. Az év során sajnos kettő idős polgárőrünket kellett utolsó útjára
Az elmúlt évben is folyamatosan végezte az elnökség a munkáját, és irányította a tagságot.

Működési költségek
Egyesületünknek működési költsége kizárólag a szolgálatteljesítéshez szükséges műszaki, technikai eszközök, valamint az irodánk fenntartásával, biztosításával kapcsolatos költségekből és a Megyei Szövetség felé fizetendő tagdíjból és a szolgálatot teljesítő polgárőrök baleset biztosításából áll össze. Egyesületünk számára a legnagyobb kiadást a polgárőr szolgálati autó, autó fenntartásával kapcsolatos költségek (karbantartás, folyamatos javítás, üzemanyag, biztosítás) jelentették.
Támogatóink kizárólag a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint pályázatok alapján az a Megyei- és az Országos Polgárőr Szövetség. A Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségétől 500.000,- forint, az Országos Polgárőr szövetségtől 238.000,- forinttámogatást kapott az egyesület. Ebben az évben a NEA által kiírt pályázaton sikerült 308.000,- forinttámogatást sikerült nyerni.
Az önkormányzat éves költségvetéséből 2014. évre 300.000.- Ft. támogatást kaptunk, majd a Képviselő – Testület határozata alapján plusz 60.000,- forint további támogatást kaptunk, amit teljes egészében fenntartási költségekre (biztosítások, távhőszámlák, üzemanyag költség, és informatikai költség) használtuk fel.
2014. évi szakmai tevékenység

Az elmúlt évben tovább folytattuk a prevenciós bűnmegelőzési célú járőrözést, az iskolakezdés- és a tanév befejezésének időszakában a gyalogátkelők biztosítását. Új feladatként pedig a közterületek fokozott ellenőrzését végeztük.

Rendszeres megjelenésünkkel minimálisra próbáltuk csökkentettük a rongálási károkat. Az időnként közterületen tartózkodó italozó és dohányzókat figyelmeztettük, megkértük őket, hogy távozzanak a közterületéről. E feladatot különösebb konfliktusok nélkül sikerült végrehajtanunk.

Jelenlétünkkel lehetővé tettük ünnepeink méltó és zavartalan megünneplését. Segédkeztünk társadalmi szervezetek, iskolák rendezvényeinek lebonyolításában.

Folyamatosan hajtottuk végre a „100x100 Biztonság” illetve a „100x250 Biztonság” programot, melyben kiemelt feladatunknak tartjuk, a polgárőrséggel nem rendelkező helyiségek rendszeres ellenőrzését.(Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Bozsok, Velem, Cák)


Folyamatosan végeztük Kőszeg és környéke (Szabó hegy, Kőszeg falva, Csónakázó tó, és környező falvak) közbiztonsági ellenőrzését ahol az egyesület 43 tagja vett részt, 2688 órában. Az egyesület személygépkocsijával valamint a terepjáró motorral ez idő alatt 8205 kilométert tett meg. A közbiztonsági járőrszolgálat alatt négy alkalommal értesítettük a Kőszegi rendőrséget különféle események miatt,


Figyelő szolgálatban az egyesületünk 9 tagja 58 órában vett részt. (Ólmodi erdőben kútfúró gépkocsi, Jurisics téren és a Fő téren felállított sátrak) a feladat végrehajtására 567 kilométert tett meg az egyesület gépkocsija. Felkérésre 8 fővel biztosítottuk a Bezerédy utcai tetőtér tűz oltása után ne, hogy illetéktelenek a lakásokba bejussanak.


Az év júniusában az egyesület öt tagja vett részt Kőszegi Járási Mentőcsoport 36 órás minősítő gyakorlatán ahol kutatási-felderítési egység törzsét képezték. A gyakorlaton 180 órát töltöttek el.


Folyamatosan végeztük 18 fővel 156 órába a postai alkalmazottak, levélkihordók figyelését, hogy feladatukat akadálytalanul tudják végrehajtani. (nyugdíj kifizetés, nagyobb összegű pénz kivitele). Feladat végrehajtására a személygépkocsink és a motorunk összesen


190 kilométert tett meg. Több esetben használtuk a Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségétől kapott Polgárőr feliratos kerékpárt is.


Egyesületünk segítette a Művelődési központ és más szervezetek rendezvényeinek biztosítását,(Szőlőjövések, Históriafutás, Drogmentes Magyarországért futás, szüreti felvonulás.) ahol 36 fő 372 órában végezte feladatát, a felkérők megelégedésére. A rendezvények biztosítása érdekében a személygépkocsival 159 kilométert tettünk meg.


Szeptemberi iskolakezdéskor 1 hónapon keresztül nyolc fő 50 órában volt szolgálatban az iskolák előtti gyalogátkelőhelynél, ahol segítették a gyerekek és a felnőttek átkelését a gyalogátkelő helyen.


Az egyesület jó kapcsolatot ápol a Rendőrséggel, a Kőszegi Rendőrkapitánysággal, egymás munkáját segítve és támogatva végezzük a feladatainkat. Köztünk az információ-áramlás biztosított. Észleléseinkről tájékoztatjuk őket, és ők is ellátnak bennünket olyan információval, amelyek a részünkre is hozzáférhető, és feladatink elvégzését segíti. A Kőszegi Rendőrkapitányság felkérésére 12 fő 144 órában hajtott végre közös szolgálatot. Az egyesület személygépkocsija a szolgálat ellátás érdekében 219 kilométert tette meg.
Sajnos e szolgálatok alatt nem tudtuk a Mátrix rendszám felismerő rendszert üzemeltetni, elavult és teljesen más rendszert használnak. Egy újfajta felismerő rendszert szeretnénk vásárolni pályázati pénzen.
A rendőrséggel közösen végeztük a bűnmegelőzési járőrözést a Mindenszentek és Halottak napján. Ezen idő alatt szinte minden gépkocsi szélvédőjére bűnmegelőzéssel kapcsolatos szóró lapot helyeztünk fel. A szolgálatok ellátása kezdetekor minden esetben bejelentkeznek a Kőszegi Rendőr- kapitányság ügyeletére, vagy a 112 központi segélykérő telefonszámra.

Voltak olyan szolgálat-teljesítési alkalmak, amikor az egyesület tulajdonában levő gépkocsi nem volt, „hadra fogható” állapotban, illetve volt olyan, amikor egyidejűleg több járművel kellett szolgálatot ellátni. Ilyenkor a tagok a saját járműveikkel járták a település utcáit, határát.

Az egyesület a város önkormányzata által kért feladatok ellátását minden esetben végrehajtotta.

A 2014. évben Kőszegi Polgárőrség bonyolította le a XX. Baráti Polgárőr Tekeversenyt ahol közel 150 fő vet rész. A résztvevők ellátásáról is az egyesületnek kellett gondoskodnia!


2014. január 01 – 2014. december 31. között 44 fő polgárőr teljesített szolgálatot a Kőszegi Polgárőr Egyesület keretein belül 3280 óra időtartamban. Az egyesület tulajdonát képező személygépkocsival és terepjáró motorral összesen 8664 kilométert tettünk meg.

Tisztelt Képviselőtestület!

Pénzügyi kiadásunk nagy részét gépjárműveink tankolására, javítására, információs költségek, valamint fenntartási költségek fedezésére, használtuk fel. Sajnos a szolgálati gépkocsink 19 éves és nagyon költséges a folyamatos javítása.


Végezetül megállapíthatjuk, hogy nagyon sok munkát és feladatot elvégeztünk. Összességében elmondható, hogy a Kőszegi Polgárőrség minden tagja aktívan vette ki részét a közbiztonság megszilárdításában és a lakóság biztonság érzetének javításában. Ezt mutatja, hogy az Egyesületünk egy tagja „Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozata” kitüntetést kapta a Megyei Polgárőr beszámoló közgyűlésen és kettő fő kapott egyéb Megyei elismerést.

Beszámolóm végéhez érve köszönetet szeretnék mondani Kőszeg Város valamennyi Polgárőrének, támogatóinknak. Külön köszönetet szeretnék mondani önkormányzatunknak, és remélem, hogy továbbra is figyelemmel kísérik munkánkat és támogatják azt.
A tájékoztatót megtárgyalta a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és kérem tájékoztatóm megvitatását és elfogadását.

Kőszeg, 2015. március 20.
Méhes Lajos elnök

Határozati javaslat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.


(A részletes beszámolót lsd. a letölthető formátuzmban.)