2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
17.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ingatlanok vagyonkezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. sz. alatti 53 m2 nagyságú (2 szoba, előszoba, konyha, fürdőszoba+WC, éléskamra, előtér) lakás megüresedését jelentette le.

Előzetesen megrendelt értékbecslési szakvélemény alapján az ingatlan forgalmi értéke 4.876.000,- Ft.

A lakás szerepel a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepcióban az egyedi döntés alapján értékesíthető kategóriában, ebben a társasházban már csak ez az egyetlen önkormányzati tulajdonú lakás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, és az „A” határozati javaslat elfogadását ajánlotta (a Városfejlesztési és a Humánerőforrás Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, a pénzügyi Bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal).

Kőszeg, 2015. március 20.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT
„A” változat


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1739/1/A/2 hrsz-ú, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatti 53 m2 nagyságú lakás licit eljárással való értékesítését az értékbecslésben szereplő 4.876.000,- Ft induló vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

„B” változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1739/1/A/2 hrsz-ú, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatti 53 m2 nagyságú, komfortos önkormányzati lakás további bérbeadását.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.