2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
14. napirendi pont:
A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A KRAFT projekt részeként elkészült az Európa-ház és a Zwinger épületének felújítására vonatkozó tervdokumentáció, az önkormányzat az építési engedélyeket beszerezte.

A felújítási munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívást a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

A közbeszerzési eljárás fajtája a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás, tárgyalás tartása nélkül, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges.

Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.

Fentiek alapján az alábbi három gazdasági társaságot javasoljuk ajánlattevőként meghívni:Cégnév Cím E-mail Képviselő
1. Tender Kft. 9700 Szombathely, Szófia utca 20. info@tenderkft.hu Pusker Ferenc
2. Szárnyasép Kft. 9730 Kőszeg, Várkör 61. 2/4 szarnyas@t-online.hu Szárnyas János
3. INDA Nyugat Kft. 9700 Szombathely, Szigligeti Ede utca 77. info@indanyugat.hu Kiss Róbert TamásAz ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. március 19.
A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagja

és

Krizmanichné Magyari Klára s.k.
közbeszerzési tanácsadóHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást megindító felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldését az alábbi gazdasági szereplőknek:

Cégnév Cím
1. Tender Kft. 9700 Szombathely, Szófia utca 20.
2. Szárnyasép Kft. 9730 Kőszeg, Várkör 61. 2/4
3. INDA Nyugat Kft. 9700 Szombathely, Szigligeti Ede utca 77.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A felhívás szövegét lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.