2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
2. napirendi pont:
Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6.§ (1) pontjában kapott felhatalmazás alapján továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezései alapján Kőszegpaty település Önkormányzata - a kormányrendelet 30.§ (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja szerinti – településfejlesztési koncepciójuk előzetes véleményezése céljából megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, mint a közös közigazgatatási határral rendelkező önkormányzatot.

A megküldött Polgármesteri levelet és térképmásolatot áttekintve megállapítottam, hogy a településfejlesztési koncepció készítésének ebben a szakaszában - előzetese tájékoztatási szakasz - településünket befolyásoló tervek illetve fejlesztési elképzelések nincsenek.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az egyeztetés további szakasziban is vegyen részt Kőszeg Város Önkormányzata.

Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. december 10.

Szima Andrea s. k.
városi főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kőszegpaty település településfejlesztési koncepciójának előzetes tájékoztatási szakaszában -, észrevétel nem tesz. A településfejlesztési koncepció véleményezésének további szakaszában Kőszeg Város Önkormányzata rész kíván venni.

Felelős: Huber László polgármester
Szima Andrea főépítész

Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.