2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
20. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.

Tisztelt Képviselő-testület!Tóthárpád Ferenc 2008. áprilisától pályázat útján töltötte be a „Kőszeg és Vidéke” c. időszaki kiadványunk felelős szerkesztői megbízatását. A lap kiadói feladatát ellátó Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatójához címzett, 2015. december 9-én beérkezett levelében (lsd. melléklet) 2016. január 1. napjával lemondott ezen tisztségéről. A Képviselő-testület a Kőszeg és Vidéke időszaki kiadvány megjelenéséről szóló 94/2008. (IV.17.) sz. határozatával elfogadott és többször módosított szabályzat 2.4 pontja szerint a felelős szerkesztőt a Képviselő-testület pályázat útján nevezi ki határozatlan időtartamra.
A fentiek alapján a Képviselő-testület feladata egyrészt az, hogy pályázatot írjon ki a felelős szerkesztői poszt betöltésére, meghatározza annak javadalmazását, másrészt pedig az, hogy az új felelős szerkesztő munkába állásáig megbízottat nevezzen ki helyettesítésére. A pályázatot - tekintettel az idő rövidségére - a 2016. januári képviselő-testületi ülésen lenne célszerű kiírni, és annak eredményes elbírálásáig a felelős szerkesztői feladatok ellátására Kámán Zoltán újságíró-hirdetésszervezőt javaslom megbízni.

Kérem határozati javaslatom elfogadását!

Kőszeg, 2015. december 16.


Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 31. napjával elfogadja Tóthárpád Ferenc lemondását az Önkormányzat tulajdonát képező, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadásában megjelenő „Kőszeg és Vidéke” című időszaki lap felelős szerkesztői megbízatásáról.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat kiírását a „ Kőszeg és Vidéke” című időszaki lapban felelős szerkesztői feladatok ellátására.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg és Vidéke” című időszaki lap felelős szerkesztői posztjának betöltéséig megbízza a felelős szerkesztői feladatok ellátásával Kámán Zoltán újságíró-hirdetésszervezőt, a szerkesztőbizottság tagját.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerűen, a 2. pont tekintetében: 2016. januári képviselő-testületi ülés

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.