2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
5. napirendi pont:
Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.

Tisztelt Képviselő-testület!


Dr. Miszlivetz Ferenc, mint a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete mb. főigazgatója a csatolt kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

A Kormány 311/2015. (X. 28.) rendeletében döntött a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete elnevezésű központi költségvetési szerv létrehozásáról, mely intézmény 2015. november 9-i dátummal került megalapításra. Az alapító okiratban az intézmény székhelyeként a Kőszeg, Chernel u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan (Európa-ház) került bejegyzésre.

Mb. főigazgató úr kérte, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a székhely bejegyzéséhez.

Amennyiben a Képviselő-testület utólagosan hozzájárul a székhely bejegyzéséhez, indokolt felülvizsgálni az Európa-ház használatára vonatkozó 2005-ben kelt, 2014-ben kiegészített megállapodást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. december 10.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (képviseli: Dr. Miszlivetz Ferenc mb. főigazgató) székhelye a Kőszeg, Chernel u. 14. szám, 1837 hrsz alatti ingatlan.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Chernel u. 14. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó, 2005. augusztus 26-án kelt Megállapodás felülvizsgálatát.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: az 1. pont tekintetében: azonnal
a 2. pont tekintetében: a Képviselő-testület 2016. februári ülése

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.