2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
13. napirendi pont:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát 2015. október 29-én a 209/2015. (X. 29.) számú határozatával elfogadta.

A HEP a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetének elemzése alapján fogalmazott meg intézkedéseket. Intézkedési terv készült a mélyszegénységben élők, romák, a nők, a fogyatékkal élő személyek, a gyermekek, valamint az idősek csoportjára vonatkozóan.

2015. november 17-én a 2014-2020 időszakra elfogadott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében felhívás (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4518) jelent meg a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. Az EFOP-3.3.1-15 számú Tanoda program támogatása a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése és a hátrányos helyzetű, főként roma származású tanulók iskolai eredményességének növelése, valamint képességeinek kibontakoztatása érdekében támogatja a tanodák szakmai tevékenységének továbbfejlesztését.

Tekintettel arra, hogy kettő olyan hátrányos helyzetű csoportot (mélyszegénységben élők, romák és a gyermekek) is érint a fent említett program, amelyekre vonatkozóan a HEP problémákat tárt fel, célszerű lenne a tanoda létrehozására vonatkozóan egy intézkedést megfogalmazni az alábbi címmel: „Esélyteremtő tanoda létrehozása Kőszegen.”
Bár az intézkedés megvalósításában elsődleges és fő partner nem az önkormányzat lenne, a tanoda létrehozása a két hátrányos helyzetű célcsoport esélyegyenlőségének megteremtése tekintetében jelentős előrelépést eredményezne. A HEP-ben a megfogalmazott intézkedést és az ahhoz kapcsolódó kiegészítéseket zöld színnel jelöltük. (A 2015. október 29-i testületi ülésen elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program megtekinthető a http://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/index.php?id=166 oldalon.)

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő-testületet a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításának megtárgyalására és az előterjesztés elfogadására.


Kőszeg, 2015. december 10.

A polgármester nevében:


Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.