2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
12. napirendi pont:
A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének tájékoztatása szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkársága, valamint a Köznevelésért Felelős Államtitkársága közötti egyeztetés során döntés született arról, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában lévő Dr. Nagy László EGYMI gyermekvédelmi szakmai egységeit 2016. január 1. napjával átveszi a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) fenntartásában működő Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

Az önkormányzat a feladatkörébe tartozó gyermekétkeztetési feladatokat jelenleg részben a Dr. Nagy László EGYMI intézmény területén (Kőszeg, Kiss János u. 31.) található tálaló konyha segítségével oldja meg szolgáltatási szerződés alapján. Az ELAMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. az önkormányzat számára az ételeket elkészíti és kiszállítja a Kőszeg, Kiss János u. 31. szám alatti tálaló konyhára.

Tekintettel azonban arra, hogy a tálaló konyha működtetője is a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lesz 2016. január 1-től, így szükséges kiegészíteni a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyban készült szerződést azzal, hogy 2016. január 1-től a tálaló konyha működtetését saját erőforrással a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat biztosítja.

Az előterjesztés a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2015. december 10.

A polgármester nevében:

Mezei Virág s.k.
igazgatási és építéshatósági osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyban, az önkormányzat, az ELAMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött szerződés melléklet szerinti módosítását 2016. január 1. hatállyal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a határozati javaslathoz


SZERZŐDÉS- MÓDOSÍTÁS

„Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgybanamely létrejött Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószám: 15733627-2-18), képviseli: Huber László polgármester;

az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (székhely: H-1095, Budapest, Soroksári út 98., adószám: 10753699-2-43, Cg: 01-10-041875), képviseli: Ujhelly András elnök-vezérigazgató;

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14., adószám: 15799658-2-41), képviseli: Háromi Jenő tankerületi igazgató,

valamint a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 11., adószám: 15420260-1-18), képviseli: Pados Zsolt intézményvezető között


a Kőszeg Város Önkormányzata, az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt., valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között „Közétkeztetés biztosítása a Dr. Nagy László EGYMI intézményben” tárgyban 2015. augusztus 14-én létrejött szerződés módosítására az alábbiak szerint:


„ 4. A Szolgáltató e szolgáltatás szerződés alapján a Megrendelő számára az ételeket köteles elkészíteni és kiszállítani a Kőszeg, Kiss János u. 31. szám alatti tálaló konyhára. A tálaló konyha működtetését a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat saját erőforrással biztosítja.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ételeket az alábbi időpontokban kiszállítja:

Általános Iskola
Tízórai: 7.00 óráig
Ebéd: 11.00 óráig
Uzsonna: ebéddel együtt kerül kiszállításra

Szakiskola
Tízórai: 7.00 óráig
Ebéd: 11.00 óráig
Uzsonna: ebéddel együtt kerül kiszállításra

Kollégium
Reggeli: 7.00 óráig
Tízórai: 7.00 óráig
Ebéd: 11.00 óráig
Uzsonna: ebéddel együtt kerül kiszállításra
Vacsora: ebéddel együtt kerül kiszállításra”


Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

A szerződés 2016. január 1. napján léphatályba.


Kőszeg, 2015. december …..
Kőszeg Város Önkormányzata ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.
képviseli: képviseli:
Huber László polgármester Ujhelly András elnök-vezérigazgató


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános
képviseli: Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Háromi Jenő tankerületi igazgató képviseli:
Pados Zsolt intézményvezető

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.