2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
11. napirendi pont:
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója csatolt kérelmet nyújtotta be.

A kérelmet és az intézmény gazdálkodását felülvizsgálva az önkormányzat anyagi lehetőségeit is szem előtt tartva javasolom az intézmény részére 2 500 000 Ft összegű pótelőirányzat biztosítását.
Az intézményvezető által jelzett kiadások és bevétel elmaradás összege ugyan több, mint 2,5 millió forint, viszont az általános tartalék keretösszege teljes mértékben felhasználásra került.
A közfoglalkoztatás önrészének fedezetére történt még év elején tartalék elkülönítésre, azonban a közfoglalkoztatás a legtöbb intézmény esetén 100 %-ban finanszírozott, így ezen tartalék nyújthat fedezetet az intézmény pótelőirányzatára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2015. december 10.A polgármester nevében:


Bognár-Varga Szilvia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére 2 500 000 Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a tartalék terhére.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő Testület!


Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy intézményünk részére pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjenek.

Indoklás:
Eszköz, berendezés Bővebben Bruttó összeg
Gyengeáramú eszközök DF6000/2/G tűzjelző központ cseréje, videó 785.102.-
CEAG Központ menekülési útvonal jelző táblákat vezérlő központ meghibásodott eszközeinek javítása 593.560.-
Dimmerek javítása Fényvezérlő berendezés javítása 120.396.-
Hangfal javítás A lovagterem teremhang hangfalainak javítása 168.656.-
Különböző izzók meghibásodása A menekülési útvonalvezérlő meghibásodása során több izzó is tönkrement. 37.285.-
Összesen 1.705.000.- Ft
Intézményünk 2015. évi költségvetése készítésekor még nem ismert tényezők miatt hiány mutatkozik az intézmény gazdálkodásában.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház eredeti költségvetési előirányzatához képest:
- az ÁFA befizetési kötelezettség 5.000.000.-Ft helyett 6.290.000.- Ft lett
- bár a gáz fogyasztása várhatóan nem lépi túl a tervezettet, de a várban kimaradt időszakhoz képest nagyban megnőtt a fogyasztás 2014-ben, ezért a szerződés szerint a szolgáltató 875.448.-Ft pótdíjat számított fel a kapacitásnövekedés miatt
- az intézmény kiadásában működő Kőszeg és Vidéke lap elmaradt bevétele kb. 1.000.000.-Ft, köszönhetően leginkább a kifutott Európai Uniós projekteknek.
E mellett az augusztus 15-i villámkár miatt eddig 1.705.000.- Ft került kifizetésre, de a biztosító még nem térítette meg a kárt. (mellékletben az összesítő).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére 3.165.448.-Ft pótelőirányzat biztosítani, és 1.705.000.-Ftot megelőlegezni szíveskedjenek.


Kőszeg, 2015. november 30.Pócza Zoltán s.k.
Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatójaA Jurisics várban 2015. augusztus 15-én történt villámkárok javításának összesítője
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.