2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
9. napirendi pont:
A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, elnök
Kőszeg Jurisics tér 8. 9730
www.koszeg.hu

Dr. Zalán Gábor
Jegyző Úr részére
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Kőszeg
Jurisics tér 8.
9730

Tisztelt Jegyző Úr!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 197/2015. (X. 29.) képviselő-testületi határozata
(Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Keszei Balázst, a Humánerőforrás Bizottság elnökét, hogy folytasson konzultációt a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumával és dr. Bokányi Péter elnökkel az alapítvány feladatairól, majd a konzultációt követően terjessze a bizottság javaslatait a képviselő-testület elé) szerint egyeztető konzultációt folytattam dr. Bokányi Péterrel a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnökével.
Áttekintettük az alapítvány létrehozásának körülményeit, feladatait, a bekövetkezett változásokat, a mostani lehetőségeket és a lehetséges célokat.
Tisztáztuk működés személyi és anyagi feltételeit, a feladatteljesítés esélyeit.
Egyetértettünk abban, hogy
– a jogszerű működéssel ellentétes az alapítvány kuratóriumának hiányos állapota,
– az alapításkor kitűzött célok megvalósulási esélyei, csak az alapító igen jelentős anyagi hozzájárulásával biztosíthatóak,
– a Kőszegen működő és a kulturális szférában tevékenykedő egyesületek programjaikkal részben vagy egészében átfedésben vannak az alapítvány céljaival.

A fentieket összegezve – dr. Bokányi Péter elnök úrral egyetértésben – azt javaslom, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezze a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszűntetését!

Kérem továbbá, hogy dr. Bokányi Péter elnök urat és személyemet a témával kapcsolatos további teendőinkről értesíteni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. november 11.


Keszei Balázs s. k.
bizottsági elnök


Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi és a humánerőforrás bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Kultúrájáért Alapítványt megszünteti.
A képviselő-testület megköszöni dr. Bokányi Péter kuratóriumi elnöknek, továbbá a kuratórium valamennyi tagjának a munkáját.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.