2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
16. napirendi pont:
Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bánó Zoltán, Kiszsidány község polgármestere megkereste az önkormányzatot és felajánlotta megvételre a tulajdonukban lévő, 2009-es évjáratú, Wolkswagen Transporter típusú, 9 személyes kisbuszt 3,5 millió Ft összegért. A kizsidányi önkormányzat azért akar megválni a gépjárműtől, mert pályázati pénzből új falubuszt kaptak.
Az ajánlat elfogadását és a kisbusz megvásárlását azért tartom szükségesnek, mert Kőszeg városának kiterjedt hazai és külkapcsolatai vannak és közösségi célokra is jól használható lenne.
Az önkormányzat tulajdonában és a hivatal üzemeltetésében jelenleg is van egy Renault Traffic típusú, 2005-ös évjáratú kisbusz, amelyet korábban a gimnáziumtól vettünk át: ott is csere miatt váltak meg tőle. Ennek a gépjárműnek az üzemben tartására csak ebben az évben több mint 600 000 Ft-ot kellett költeni a műszaki állapota miatt. A magas fenntartási költségek ellenére ezt, a meglévő mikrobuszt is meg kellene tartani, mert az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. Korm. határozat értelmében az általános építésügyi hatáskört a jegyzőtől a járási hivatalba kell integrálni 2016. december 31-től és ez azt jelenti, hogy a feladatokhoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket is át kell majd adni. Mivel jelenleg a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete írja elő, hogy a körzeti építéshatósági feladatok ellátásához hatóságonként külön gépkocsit is biztosítani kell, ennek értelmében várhatóan 1 db gépjárművet is át kell majd adni.
A kisbuszon kívül egy gépjármű van még a hivatal üzemben tartásában: a Ford Galaxy személygépkocsi a tisztségviselők és a hivatali teendők elvégzéséhez áll rendelkezésre.
A kisbusz megvásárlásának a fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére javaslom elkülöníteni.
A Volkswagen Transporter kisbusz 58 000 km-t futott, téli és nyári gumiabronccsal felszerelt, jó állapotban van. A fenntartási költségeket a hivatal dologi kiadásai közé fogjuk betervezni.
Az adásvétel lebonyolítása és az üzemben tartó bejelentése után a kisbusz használatára a hivatal gépjármű üzemeltetési szabályzatának az előírásai lesznek az irányadók.
Az előterjesztést megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánja.
Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2015. december 10.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi Kiszsidány Község Önkormányzatától egy Volkswagen Transporter típusú, 2009-es évjáratú, 9 személyes kisbusz megvásárlását legfeljebb 3,5 millió Ft értékben. Az adásvételhez szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: értelemszerűen.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.