Jegyzőkönyv: 2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Jegyzőkönyv letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Jegyzőkönyv nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
730-6/2015. szám.


J E G Y Z Ő K Ö N Y V


Készült Kőszegen, Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 28-án, 9 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében megtartott nyilvános ülésről.

Jelen vannak:
Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester,
Kapy Ferenc, Keszei Balázs, Kiss Péter, Kiss Zoltán, Rába Kálmán, Sas Norbert és Terplán Zoltán képviselő (9 fő).

Igazoltan van távol:
Plechl Tibor és Tóth Gábor képviselő (2 fő).

Tanácskozási joggal van jelen:
Dr. Zalán Gábor jegyző, dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető, Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető, Lajos Tiborné a városi könyvtár, Révész József a városi múzeum és Pócza Zoltán a művelődési központ igazgatója, Markovics Alíz és Takácsné Varga Ágnes az ISES Alapítvány képviseletében valamint dr. Méri Sándor könyvvizsgáló.

Huber László polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülés résztvevőit és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Mivel a napirenddel kapcsolatban észrevétel vagy más javaslat nem hangzik el, szavazásra bocsátja a meghívón szereplő napirendet.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendet hagyja jóvá:


N A P I R E N D:

1. Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója.
2. A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
4. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
5. Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
6. Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
8. Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
Előterjesztő: Básthy Béla alpolgármester.
9. A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
10. Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
11. Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
12. A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
13. Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
15. A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
16. A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
17. Külső bizottsági tagok választása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
18. A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
19. Vagyonügyek:
a) A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
b) A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
c) A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
b) A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
20. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.

Zárt ülés keretében:
1. Bírósági ülnökök megválasztása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.


A napirend megtárgyalása előtt Huber László az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint számol be:

• A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. március 17. és április 1. között hajtotta végre a szokásos tavaszi lomtalanítást. Köszönet illeti őket a munkájukért. Sajnos úgy tűnik, hogy évről évre egyre több lomot tesznek ki az utcára a polgárok.
• Március 27-én a Jurisics-vár lovagtermében Básthy Béla alpolgármester úr nyitotta meg a 10 éves Kőszegi Művészeti Egyesület művészeinek alkotásaiból rendezett „Visszapillantás” című tárlatot.
• „Aktívan a Natúrparkban” címmel immáron negyedik alkalommal hirdette meg az Írottkő Natúrparkért Egyesület 3 fordulós vetélkedősorozatát, mellyel legfőbb cél a környezeti nevelés, szemléletformálás, a natúrpark identitás erősítése volt. A meghirdetett négy kategóriában összesen mintegy 100 fő, 25 csapat versenyzett. A döntőkre március 26-án és 28-án került sor a Jurisics-vár KÖSZ-HÁZban, a döntő munkájában a polgármester is részt vett.
• A Szent Korona II. világháború utáni vándorlásának 70. évfordulója alkalmából március 29-én a koronaőrző bunkernél volt megemlékezés, amelyen a Honvéd Koronaőrség tagjai is jelen voltak. A korona másolatát egész nap meg lehetett tekinteni.
• Március 29-én, a virágvasárnapi istentiszteletet a kőszegi evangélikus templomból élő adásban közvetítette az MTV Duna World csatornája.
• Húsvéti játszóház volt a Jurisics-várban április 5-én.
• Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2015. évi tisztújító közgyűlésére került sor április 10-én a Jurisics-várban.
• Ugyanezen a napon tartotta éves közgyűlését a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete is.
• A művelődési központ április 10-én ugyancsak a lovagteremben rendezte meg "Egy kis romantika" című hangversenyét a Gyertyafényes Kamarazenei Koncert sorozat részeként.
• Április 11-én a Jurisics-várból indult és oda érkezett az 5-10-20 km-es utakat kínáló Kubát Hugó Emléktúra, mely az Észak-Dunántúli Kupa túráinak része.
• A Csók István Művészkör szervezésében Tavaszi Nemzetközi Képzőművészeti Biennále került megrendezésre április 11-én „Barátság a színek varázsában” címmel a Jurisics-várban, a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban, a Dr. Nagy EGYMI-ben és a Hotel Írottkőben. A kiállításon Vaihingenből, Mödlingből és Szencről is, továbbá Sopronból, Győrből és Szombathelyről is érkeztek kiállítók.
• A Canyon Sport és a Kőszegi Kerékpáros Egyesület csapata – Rőtfalváról indulva – hegyikerékpáros és terepfutó versenyt rendezett április 12-én a Kőszegi-hegységben.
• Kelemen Zoltán színművész és Varga Richárd dalszerző, gitáros „Szállj költemény!” címmel zenés irodalmi estjére vártak minden kedves érdeklődőt a Chernel Kálmán Városi Könyvtárba, április 13-án a Költészet Napja alkalmából.
• Április 14-én a polgármester is részt vett az 1965-os nagy árvíz 50. évfordulója alkalmából rendezett megyei megemlékezésen Sárváron. Az árvíz akkoriban Kőszeget is érintette.
• A „Dobronka cirkusz világszám” című bábelőadásra került sor április 13-14-én volt a gyerekszínházi bérlet sorozatban.
• Április 15-én Járási Közbiztonsági Fórum volt a Kőszegi Rendőrkapitányságon, amelyen dr. Zalán Gábor jegyző úr vett részt.
• A Kőszegi Polgári Kaszinó április 16-án a művelődési központban tartotta közgyűlését.
• Április 16-án rendkívüli képviselő-testületi ülés volt, több témában (ITS, közétkeztetés stb.)
• Április 17-én kezdetét vette az idei Szőlő Jövések Könyve rendezvénysorozat a Vas Megyei és Nemzetközi Borversennyel. A borversenyt Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke és Huber László polgármester nyitotta meg. Összesen 214 bor nevezett, melyeket 37 okleveles borbíráló és borász zsűrizett. 4 oklevél, 34 bronz, 141 ezüst és 35 arany minősítést született. A polgármester úr ezúton is köszönetet mond a szervezésért a művelődési központnak, a Szövényi Áron szakmai vezetőnek, továbbá a szervezést segítő Szövényi Viktóriának és a közreműködő kőszegi gazdáknak.
• Április 17-én természetismereti vetélkedő volt a látogatóközpontban. A versenyt hagyományosan a Bersek iskola szervezte, a Kőszeg környéki iskolák vettek rajta részt.
• Az Európa Házban április 18-án került megrendezésre a VII. Szőlő És Klíma Konferencia, melyet
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár nyitott meg.
• Pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékozató volt Rábai Péter vezetésével április 21-én a Jurisics-vár lovagtermében. A tájékoztatót a deviza hitelesek elszámolással és forintosítással kapcsolatos tudnivalóiról tartották.
• Április 20-án ülésezett a Járási Védelmi Bizottság, melynek dr. Kapiller Sarolta a vezetője. A megbeszélésen a polgármester úr is részt vett, amelyen felvetette a kőszegi árkok problémáját, külön kiemelte a Tamás árok tisztítását, amely a város fontos vízlevezetési folyása. Ezúton is kéri a városfejlesztési osztály vezetőjét, hogy az illetékes hatóságnál ismét erősítse meg a város korábbi kérését a Tamás árok újbóli kitisztítására vonatkozóan.
• A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban Dr. Heil Bálint okleveles erdőmérnök, szakmikrobiológus „A talaj a Föld élő bőre” című előadása volt április 23-án.
• Április 23-án került megrendezésre a XII. Szent György-napi Énekkari Találkozó, amelyet szintén a Bersek iskola szervezett meg.
• Április 24-én a Szőlő Jövésnek Könyve ünnepség keretében először a temetőben volt koszorúzás Bechtold István és Szövényi István díszpolgárok valamint Szövényi Ernő sírjánál. Utána a Chernel utcai városfalnál a Szencből érkezett Dunaj (Duna) fajtájú vesszők elültetésére került sor. Mára már több szép szőlőfajta látható itt. Ez után került sor a polgármesteri fogadásra, míg ezalatt zenés menet indult a város utcáin a Borok Házától a Jurisics térre. Itt Láng József mutatta be a szőlőhajtásokat. Új borhölgy avatására is sor került, majd a szőlőhajtásokat megáldották a történelmi egyházak. A rendezvény keretében köszöntő, méltató beszédet tartott Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Ágh Péter országgyűlési képviselő úr. A Jurisics-várban Németh János elkezdte a szőlőhajtások bejegyzését a Szőlő Jövésnek Könyvébe valamint a Vas Megyei és Nemzetközi Borverseny eredményhirdetésére került sor Láng József értékelő szavaival, majd dr. Kondora Bálint alelnök méltatta a kőszegi szőlő és borkultúrát. Jó lett volna, ha ezeken a programokon több képviselő jelen lett volna.
• Szent György Napján nem csak szó esett a borról, de finom ételek mellett fogyasztani is lehetett belőle a Jurisics-várban a Bécsikapu Étterem által szervezett borvacsorán. A borokat Tóth Gábor borász-képviselő úr mutatta be szakszerűen.
• Április 25-én a lovagteremben szép és megható ünnepség keretében került aláírásra a Kőszeg és Nyitragerencsér közötti testvértelepülési szerződés. Az ünnepségen részt vett dr. Kapiller Sarolta járási hivatalvezető és Básthy Tamás valamint Finta Rudolf a két település korábbi polgármestere is. A kapcsolat felvételt 1990-ben egy mödlingi sportrendezvényen történő találkozás indította el. Az aláírási ünnepségen a Rozmaring Együttes is színvonalas műsort adott.
• A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a Tulipánt Népzenei Együttes Szent György Napi játszóházzal, borkóstolóval és hagyományőrzéssel várta az érdeklődőket április 25-én a Jurisics-várban.
• Április 25-én este Kőszeg Város Fúvószenekara adott „Szólistaparádé” címmel hangversenyt,, amely valóban parádés koncert volt a zsúfolásig megtelt lovagteremben.

Kiegészítések a beszámolóhoz:

Básthy Béla az alábbi eseményekről tájékoztatja még a képviselő-testületet:
Március 28-án a XXI. Jurisics Kupa birkózó verseny volt Kőszegen, több mint 100 résztvevővel.
Március 31-én Szombathelyen a nyertes ÁROP II. projekt kapcsán volt megbeszélés a vállalkozói központban. E projekt keretében készül majd el a járási szintű helyi esélyegyenlőségi program.
Április 8-án „szándéknyilatkozatba torkollt” az az intermodális mini-konferencia, amelyen a Gyesev és más érdekelt partnerek vettek részt.
Április 9-én véradás volt a várban.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnöke ismét Bakos György lett, ezúton is sok sikert kíván a további munkájához. Az elnökség a korábbi 5 helyett 6 tagú. Somogyi Györgyné lett a titkár. Rajtuk kívül még Vértes Ildikó (környezet és természetformálás), Bogáti András (természetvédelem), Jeszenszky Zsuzsa (turizmus) és Bolfán Csaba (vidékfejlesztés) lett az elnökség tagja. Ezzel az a kezdeményezés – mely szerint a natúrpark 4 pillére jelenjen meg az elnökségben – az alapszabály módosításával párhuzamosan elfogadásra került.
Április 15-én Békéscsabán járt az alpolgármester, a Körös völgye natúrpark címátadó ünnepségén. Ez az ország 9. natúrparkja.
Április 15-20. között pedig a Douzelage tesvérvárosi körhöz tartozó román kisvárosban: Siretben jártak. Nagyon magas színvonalú szervezést tapasztaltak. A Douzelageban egyébként tisztújítás várható, mert a jelenlegi lengyel elnök le fog köszönni. Ő nagyon örülne, ha dr. Mátrai István szerepet kapna az elnökségben. A rendezvényen egyébkén a csíkszeredai magyar konzulátus is képviseltette magát. Fontos tárgyalást folytattak az ügyben, hogy a kőszegi gimnázium székelyföldi iskolakapcsolatot tudjon létesíteni. Szóba került a kőszegi nemezgyár alapanyag beszerzésének a nehézsége, a konzul ebben is segítséget ígért, hiszen a juhtenyésztés ezen területen fontos ágazat.
Douzelagenak egyébként annyi település tagja van, amennyi az EU tagországok száma. Már körvonalazódik, hogy Horvátországból Rovinj nevű város kerül be a körbe, amely az Isztriai félsziget egyik legismertebb, „külkapcsolatokban gondolkodó”települése.
Április 23-án erdei ballagás volt a gimnáziumban.
Meg kell jegyezni, hogy a Szőlő Jövések Könyve ünnepségsorozatra az idén Vaihingenből nem jöttek vendégek, de egy lelkes csapat érkezett Mödlingből. Ő ismét felvetette, hogy a kőszegi technikum és a mödlingi Vienna-Business-School közötti, korábbi kapcsolatot fel kellene éleszteni.
Április 25-én a rendőrség napja is volt, Szombathelyen a megyei rendezvényen ő képviselte a várost.
Április 25-én pedig még Országos Cserkész Nap is volt. Szombathely volt nyugat-magyarországi helyszín, amelyen természetesen a kőszegi cserkészek is részt vettek.

Huber László köszöni az alpolgármester úrnak, hogy a Szőlő Jövések Könyve ünnepségsorozat alatt a mödlingi vendégeket folyamatosan kísérte. Valóban jó lenne, ha a néhány éve Mödlinggel az „ellaposodott” testvérvárosi kapcsolat újra felélénkülne: a most megismert új személyek erre egészen nyitottak, visszautazásuk óta már három levelet is küldtek.

Rába Kálmán kérdezi, hogy a lomtalanítás idején hány alkalommal intézkedtek a közterület-felügyelők az un. „szabadcsapatok” ellen?

Dr. Zalán Gábor szerint az önkormányzat a rendőrséget kereste meg ez ügyben, azt nem lehet tudni, hogy hány esetben került sor intézkedésre.

Rába Kálmán szerint ez sajnálatos, mert a hulladékgazdálkodási törvény lopás, szabálysértés esetén a közterület-felügyelőknek is szerepet szán e téren és intézkedniük kellene. Ha nem fékezik meg ezeket a „csapatokat”, akkor máskor is erre vetik az útjukat.

Terplán Zoltán tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy a KSE szépen halad a tribün felújításával.

A beszámolóhoz további észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót, a képviselő-testület pedig 9 igen szavazattal elfogadja azt.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést és az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló beszámolót a képviselő-testület kérdés, észrevétel nélkül, 9-9 igen szavazattal hagyja jóvá.


Az 1. napirendi pont tárgyalása:

A KRAFT projekt állásáról szóló tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz.
A napirendi pont tárgyalásánál az előterjesztő helyett Markovics Alíz és Takácsné Varga Ágnes az ISES Alapítvány képviseletében vannak jelen.

Markovics Alíz nem tesz szóbeli kiegészítést, csupán annyitjelez, hogy a KRAFT program keretében hirdették meg középiskolások számára a „Találd ki te is Kőszeget!” elnevezésű alkotópályázatot, amelynek ma lesz a megnyitója és erre szívesen várják a képviselőket is.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás további tájékoztatást hallgatott meg a Pannon Egyetemet érintő lehetőségekről. Az anyagot ők is elfogadásra ajánlották.

Rába Kálmán már a bizottsági ülésen is megkérdezte a KRAFT program révén megvalósuló Chernel utca felújításának pénzügyi hátterét, azaz milyen hiányzó 21 M Ft-os összegről van szó?

Huber László és Básthy Béla tisztázza, hogy az útburkolat és a csapadékvíz elvezetés összköltsége mintegy 142 M Ft. Ebből a VASIVÍZ által elvégzett munkák 72 M Ft-ot tesznek ki. A városra eső 71 M Ft-ból csak 51 M Ft-ra van forrás, ezért hiányzó 21 M Ft-ra kértek kormányzati segítséget.

Básthy Béla tájékoztatja a jelenlévőket, hogy – bár nem a KRAFT beruházási részéhez tartozik – az ISES Alapítvány felajánlotta Kőszeg testvérvárosaiból 6 fő ingyenes részvételét a nyári egyetemen. Vaihingenből és a Douzelage körből is várhatók érdeklődők, dr. Mátrai István a Tesvérvárosi Egyesület révén szervezi ezeket.
Kérdezi még, hogy ismert-e már az a TÁMOP pályázat eredménye, amely keretében kutató ösztöndíjasok kezdhetik meg tevékenységüket a városban?

Markovics Alíz elmondja, hogy igen, megnyerték ezt a pályázatot, tehát májusban már érkeznek is az ösztöndíjasok.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


76/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KRAFT projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


A 2. napirendi pont tárgyalása:

A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programjának tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Huber László szóbeli kiegészítésében kiemeli, hogy a Mötv. értelmében a képviselő-testület ciklusprogramja átnyúlhat a következő képviselő-testület időszakára is. Ez esetben az új képviselő-testületnek át kell tekintenie az elért eredményeket, módosíthatja és kiegészítheti a programot, de most elsősorban a 2019-2020-ig tartó időszakra kell figyelni.
Igyekeztek úgy összeállítani az anyagot, hogy legyen minél több megvalósítható az EU-s forrásokból a fejlesztési időszakban. Ezek jelentős része várhatóan 100%-os finanszírozású pályázat lesz.
A munka alapja a tavaly elfogadott ITS dokumentumhoz kapcsolódott, azt egészíti ki, az azóta elkészült TOP programokkal, amelyek már le is kellett adni a megyei önkormányzat felé. Megyei szinten mintegy 22 milliárd Ft áll majd e keretben rendelkezésre. A főbb kőszegi elképzelések ezekre vonatkozóan: az intermodális közlekedési központ, a Pogányi út megépítése, a csapadékvíz elvezetés megoldása és mások. Április közepén volt egy rendkívüli képviselő-testületi ülés is, amelyen már az ITS koncepcióját fogadta el a képviselő-testület. Ez a dokumentum szintén minden fejlesztési elképzelést felölel, de az még csak munkaközi anyag. Ezek figyelembevételével állt össze a gazdasági program tervezete, melynek formai előírása, kötelező eleme nincs.
A képviselő-testületnek kell meghatároznia a településfejlesztés főbb irányait, milyen intézményrendszert kíván fenntartani stb. Elsődleges szempont a gazdaság fejlesztése, a polgárok életminőségének a javítása. Ez nyilván nem minden esetben közvetlenül jelenik meg, hiszen az önkormányzat maga nem fejleszt gazdaságot, hanem annak alapjait kívánja megteremteni.
Kiemelt terület a turizmus fejlesztése, ennek érdekében már több projektet is megvalósított a város: ilyen a vár turisztikai célú fejlesztése, a Fő tér és a Juriscs tér felújítása vagy az Alpannónia projekt megvalósulása. Ezekkel az önkormányzat lerakta az alapokat, a továbbiakban már magántőkére lenne szükség a további fejlesztéshez és ez csak összefogással valósítható meg. Kőszegnek fő problémája, hogy nem növekszik az idegenforgalmi adóbevétele – pedig ennek többszörösének kellene lennie – már csak azért is, mert az állam ahhoz jelentősen hozzátesz. Jóval több szállásra lenne szükség Kőszegen, erre a vállalkozóknak is pályázniuk kellene.
Nagyon fontos még az ipar fejlesztése. Ennek a gondnak is régi gyökere van. A XIX. század közepén kezdődtek el a város bajai ezen a téren, aztán Trianon teljesen tönkre tette a várost. A turizmus fellendítése terén a század elején voltak sikeres próbálkozások, de aztán a II. világháború után, a vasfüggöny létrejöttével teljesen szertefoszlottak Kőszeg álmai. Ezeket próbálja most a képviselő-testület úgymond „újraéleszteni”, de ehhez saját forrása sajnos nincs. Ebből az ördögi körből kilépni pedig nagyon nehéz. Befektetőkre lenne szükség Kőszegen, de ők is kivárnak.


Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a cselekvési program tervezetét megtárgyalta és a képviselő-testületnek – néhány pontosítás után – elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter elmondja, hogy a városfejlesztési bizottság hosszasan tárgyalta az anyagot. A felvetéseiket az előterjesztő beépítette az anyagba, így a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlják.

Keszei Balázs szerint a humánerőforrás bizottság is részletesen megtárgyalta az anyagot. A bizottság javasolta, hogy az óvodák mellett általánosságban az oktatási, nevelési és kulturális intézmények energiahatékonyságát növelő beruházásokat is támogatni kell.
Kéri, hogy a 3.6 pont utolsó előtti jelenlegi bekezdése („Törekedünk az egyházi és állami fenntartású oktatási intézményrendszer összehangolására”) helyett az alábbi megfogalmazás álljon:
„Elősegítjük az állami, a városi és az egyházi fenntartású oktatási-nevelési intézmények közötti kapcsolattartást.”
Ezt a módosítást a bizottság jóváhagyta, ezért kéri módosító indítványként kezelni.

Rába Kálmánnak nem világos, hogy mit jelent az 5.1.2. pontban az oktatási-módszertani inkubációs program. A KRAFT projekt kapcsán pedig az szerepel az anyagban, hogy hozzá fognak járulni a képzettségi igények kiszolgálására: a vidékfejlesztés és helyi termék előállítás tekintetében. Ő a mosonmagyaróvári egyetemen jelenleg levelező tagozaton vidékfejlesztést tanul és csak ketten vannak ezen a szakon. Utánuk meg nem is indítottak ilyet, mert nem volt rá érdeklődés. Ez a vidékfejlesztési oktatás tehát nem fogja megmenteni Kőszeget, már most halálra ítélt az egész szakirány. Azok az ingatlan felújítások, amelyek most elkezdődtek a városban a KRAFT keretében azok természetesen hasznosak. Az egyetemi várost tekintve a közvélemény elé ki lehet ezzel ugyan állni, de ő nem lát ebben komoly alternatívát.

Huber László kihangsúlyozza: az idea, hogy minden ebből a cselekvési programból megvalósuljon, de a program váza, a lényeg remélhetőleg teljesülni fog.

Kiss Zoltán összességében jónak tartja az összeállított anyagot. Ő 4 dolgot emel ki – szerinte ezek a legfontosabbak:
- Az ipari park tényleg valósuljon meg, mert ha nincs ehhez szükséges infrastruktúra, akkor a beruházásokra sem lehet számítani.
- Az utcahálózat korszerűsítése elkerülhetetlen. A Kiss János utca ezek között a legfontosabb, mert az a belvároshoz és a Dr. Nagy László intézményhez is csatlakozik, ami pedig a KRAFT programba is be lesz vonva.
- Talán lesznek pályázatok lakásépítésre, mert erre nagyon nagy szükség van Kőszegen. Amikor az előző ciklusban ő a humánerőforrás bizottság tagja volt, akkor órákig vitatkoztak a bizottság tagjai, hogy ki kapja meg az üres lakást a sok rászoruló között.
- A Pogányi út megépítése. Ha valaki a TESCO parkoló környékét megnézi, láthatja, hogy kisebb-nagyobb üzletek jelennek meg, ami a gazdaság élénkülés jele. Talán egy, az Oberpullendorf mellettihez hasonló bevásárlóközpont tud majd ezen a részen kialakulni.

[Básthy Béla elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 8 főre csökkent.]

Huber László szerint ha lesz lakásprogram, akkor azt a lehetőséget biztosan meg kell ragadni. Óriási a nyomás ezen a téren. Ha van egy-egy üres lakás, akkor többszörös a túljelentkezés rá és sok a jogos rászoruló, nehéz is eldönteni, hogy ki kapja meg. A lakásépítésre az V. ütem területe van kijelölve, továbbá ott van még a kőszegfalvi volt Readiness lakópark területe, amely az önkormányzat tulajdonába került.
Az egész IV. fejezet a TOP-hoz kapcsolódó gazdasági elképzeléseket tartalmazza, tulajdonképpen ez a gerince a gazdasági programnak. Ezek elérhetőek lesznek Kőszeg számára is. Itt már prioritások is fel vannak sorolva. Első helyen van a városmajor megújítása, a csapadékvíz rendezés, az intermodális közlekedési csomópont kialakítása – utóbbival a buszközlekedés problémája is megoldódna. A kerékpárút hálózat fejlesztés is fontos, minden irányba: Ausztria és Szombathely felé is. Fontos a déli iparterület rendezése, továbbá a keleti részen az un. Jurisics Ipari Park létrejötte – mert ez lesz a neve. A város joggal alapoz erre, bár még nincs meg a területre vonatkozóan az ipari park cím. Fontos lenne, hogy az érintett tulajdonosok ehhez hozzájáruljanak, köztük a Wienerberger Zrt. is. A valamikor bioetanol gyár helyére tervezett területről van szó, a téglagyár területével együtt. Valóban fontos lenne ehhez a megfelelő infrastruktúra kialakítása a vállalkozások számára, továbbá ha szükségessé válik, inkubátorház is kialakítható lesz majd.
A turizmusfejlesztés témakörében kiemelkedik az Abért tó, mint természetes fürdőhely, rekreációs park létrehozása. A kellemes időtöltés a helyi lakosságnak is és a turistáknak is fontos lenne.
Keszei Balázs már említette az intézmények energetikai szempontból történő fejlesztését. Ezek közül ki kell emelni a Városháza épületét, amelynek a teteje nagyon rossz állapotban van.

Terplán Zoltán még egy dolgot emel ki: bár van buszközlekedés a városban, ez a vonatközlekedéssel egyáltalán nincs szinkronban. Aki Szombathelyről tovább utazik, az nagyon nehéz helyzetben van, a csatlakozásokat egyeztetni kellene.

Huber László szerint évről évre előkerül ez a téma, mindig is kérte a város ennek javítását a MÁV illetve a GYESEV felé. Az a baj, hogy Kőszeg és Szombathely között csupán 1 sínpár van és ezért nehéz a csatlakozást megszervezni, pld. az Intercity vonatokhoz. Ha megvalósul a GYESEV fejlesztése, azaz lesz egy forgalmi kitérő, továbbá az intermodális végpont is ki lesz alakítva, akkor az nagy fejlődés lesz. Ebben nagy fantázia van. A lényege az, hogy az autóbuszok közvetlenül oda fogják vinni az utasokat a vasúthoz, tulajdonképpen egy peron lesz. Ő nagyon bízik abban, hogy ez meg fog valósulni. A megvalósíthatósági tanulmányt a GYESEV-nek kell elkészítenie. Ez a fejlesztés nekik is érdekük, mert nekik sem mindegy, hogy milyen körülményeket tudnak teremteni az utasoknak és milyen lesz a vasút kihasználtsága. Szükség lesz még megfelelő parkolókra, keréktárolókra is. Ennek helyéül pld. jó lenne az terület, ahol jelenleg az erdőgazdaság telephelye van, de ebben még egyáltalán nem folytattak tárgyalásokat.

Rába Kálmán kérdezi még: igaz-e hogy a Bálház kertjéből is parkoló lesz?

Huber László szerint a Bálházról hozott döntést a képviselő-testület: az állam megvásárolta, a TOP CLLD pályázat keretében lesz hasznosítva, de ez még odébb van.

Mivel további észrevétel nem hangzik el, a polgármester szavazásra bocsátja a humánerőforrás bizottság bizottság módosító javaslatát, mely szerint a 3.6 pont utolsó előtti bekezdése helyett az alábbi megfogalmazás legyen elfogadva: „Elősegítjük az állami, a városi és az egyházi fenntartású oktatási-nevelési intézmények közötti kapcsolattartást.”

A képviselő-testület ezt 7 igen, 1 nem szavazattal hagyja jóvá, majd 8 igen szavazattal az alábbi határozat születik:


77/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-2019-es időszakra vonatkozó önkormányzati gazdasági programot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos.


A 3. napirendi pont tárgyalása

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének telje-sítéséről szóló önkormányzati rendelettervezet (zárszám-adás) csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően elkészítették az önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelettervezetet, amely előtt a MÁK információs rendszerében elkészítették az előírt beszámolót is. Ezzel a rendelettervezetben szereplő adatok megegyeznek.
A képviselő-testületnek döntenie kell a mintegy 320 M Ft pénzmaradvány sorsáról is, erre a rendelettervezet 6. §-ban, továbbá a 6. és 7. mellékletben van felhasználási javaslat.
2014. évben nem zárt rossz évet az önkormányzat, mert 2013. év végén 330 rendkívüli támogatást kapott a város, amely mind a működést, mind a fejlesztést jelentősen segítette. A vár felújítás kivitelezése befejeződött, az egészségház kivitelezése megtörtént, a Dr. Ambró Gyula utcában a csapadék és talajvíz elvezetés kiépítése megtörtént. A Tamás ároknál elkészült a gyaloghíd és több, kisebb fejlesztés is megvalósult. Egy követelés megvásárlásával sikerült Kőszegfalván 44 lakótelek tulajdonjogához jutni.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta.

Kiss Péter a városfejlesztési bizottság véleményét tolmácsolja. Az önkormányzat tavaly jó évet zárt, remélhetőleg hasonló lesz a tavalyi is.

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság is egyhangúlag támogatta a zárszámadás jóváhagyását.

[Básthy Béla visszatért az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma ismét 9 fő lett.]

Dr. Méri Sándor könyvvizsgáló elsőként azt emeli ki, hogy 2014-ben a pénzügyi-számviteli új jogszabályok egész sora jelent meg, ami jelentősen megváltoztatta az e területen folyó munkát. Kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de sikerült a feladatokat elvégezni. Ebben nagy szerepe volt a MÁK-nak is, amely sajnos nem volt a helyzet magaslatán. Sok dolgot év közben, utólag korrigáltak. Egy mérlegnek általában januárban de legkésőbb márciusban el kellene készülnie, de ez az idén szeptemberre készült el teljes mértékben. Teljesen új alapokra helyeződött a pénzügyi számviteli munka, amely jelentős többletterhet okozott a dolgozóknak.
Kiemeli, hogy az önkormányzat vagyona (ami zömmel ingatlanvagyont jelent) bruttó 7,7 millirád Ft-ot tesz ki. Két fajta nyilvántartás létezik: az egyik az ingatlan nyilvántartás műszaki oldalról, a másik a pénzügyi-számviteli oldalon és e kettőnek egyeznie kell. Ez az egyezőség a mérlegben megtalálható.
Ki kell emelni, hogy a követelés állomány jelentősen lecsökkent a nyitó állományhoz képest. A közhatalmi bevételeknél és a működési bevételeknél az értékvesztést a számviteli szabályok megengedik.
Mind a kiadások, mind a bevételek lényegesen magasabban teljesültek, mint 2013-ban. A bevételek magasabbak voltak, mint a kiadások.
Összességében az önkormányzat pénzügyi helyzete a 2014. év folyamán kiegyensúlyozott volt. Könyvvizsgálói munkájuk eredményeként a zárszámadást korlátozás nélküli hitelesítési záradékkal látták el: ez az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről valós és hű képet ad.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A képviselők 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2015.(IV. 28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


A 4. napirendi pont tárgyalása:

A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a jelenlegi rendelet szövegében 3 ponton jelent módosítást a rendelettervezet, ezek a következők:
– Vendéglátóipari előkertet kizárólag vendéglátó üzletek üzemeltetői helyezhetnek el, a vendéglátó üzlet előtti közterületen. Szomszédos ingatlan előtti közterületre átnyúlóan csak abban az esetben helyezhető el előkert, ha a szomszédos ingatlantulajdonosok nyilatkoznak arról, hogy nem kívánják a közterületet üzleti célra használni.
– Pontosításra kerültek a közterület-használati díj alóli mentesség biztosításának feltételei. A vagyontörvény értelmében: az ingyenesség eddig is közfeladat esetén volt megengedett.
– Megváltoztak a részletfizetés szabályai: az eddigi 12 helyett 2 részletben lehet a közterület-használati díjat megfizetni, így jobban nyomon követhető a befizetés.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság szintén.

Huber László tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tóth Gábor és Plechl Tibor képviselők írásban nyújtottak be a rendelettervezetre vonatkozóan javaslatot. A jelen előterjesztés ezzel foglalkozik ugyan, de nem egy az egyben veszi át. A képviselők kérték a terasz vagy előkert fogalompontosítását, továbbá azt, hogy a szomszédos ingatlan hozzájárulása kelljen ahhoz, hogy bárki előkert céljára közterület használatot kérhessen.
A rendelettervezetnek az a lényege e tekintetben, hogy ha az előkert átnyúlik a szomszédos területre, akkor a szomszéd inkább lemondó nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy ő nem akarja igénybe venni. Végül is közterületről van szó és nem lenne helyes a „majd én megmondom, hogy mi lehet ott” felfogás. Tóth Gábor a bizottsági ülésen is felvetette a javaslatukat, ha most itt lenne a képviselő úr és újra felvetné, akkor természetesen módosító indítványként lehetne kezelni és szavazni lehetne róla.

Kiss Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy a más ingatlana előtti közterület-használat „időbeni hatályát” is meg kellene határozni. Ha valaki egy teraszt csináltat, akkor az nem kevés összegbe kerül és nyilván több évre tervez. Nem lenne szerencsés, ha a szomszéd meggondolná magát és nem járulna hozzá a következő évben.

Rimányi Krisztina jelzi, hogy a közterület-használat mindig egy éven belüli, határozott időre szól – amit Kiss Péter javasol, azt megszabni tehát nem lehetséges.

Huber László hozzáfűzi még, hogy ezentúl két részletben kell megfizetni a közterület-használati díjat. Eddig is a legtöbben egész évre egyben fizették meg, attól függetlenül, hogy akár 1 M vagy 5-600 000 Ft-os összegekről van szó.

Básthy Béla hozzáfűzi: szerinte fontos lényegi különbség van a két javaslat között. Az Összefogás Kőszegért Egyesület képviselői javaslata értelmében annak lenne rendelkezési joga a teraszra vonatkozóan, aki tulajdonképpen nem is váltott rá bérleti jogot: akár meg is tagadhatja a kérést, ha úgy látja jónak. Míg az ő javaslatuk azt helyezi előtérbe, hogy az legyen az első számú érdekelt, aki ténylegesen szeretné használni a közterületet.

További észrevétel nem hangzik el, így a polgármester lezárja a vitát. Szavazásra bocsátja a rendelettervezet. A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatról és
a városkép védelméről szóló
1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)


Az 5. napirendi pont tárgyalása:

Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdésben foglalt felhatalmazáson alapult. A felhatalmazó rendelkezést azonban hatályon kívül helyezték, ezért az önkormányzati rendeletet is hatályon kívül kell helyezni. A jövőben pedig egyedi hatósági határozatokat kell a tárgyban hozni. Ahhoz, hogy ezek egységes elvek alapján jöjjenek létre, továbbra is szükséges, hogy a fizetendő hozzájárulások mértéke és feltételei meghatározásra kerüljenek – rendeleti felhatalmazás hiányában képviselő-testületi határozat formájában. Fontos, hogy ez csak újonnan beépítésre szánt területekre vethető ki, illetve a jövőbeni közműfejlesztésekre vonatkozik. A határozat előírásai lényegében a rendelet szabályaival azonosak.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a 4/c. ponttal kapcsolatban tett pontosítást, ezzel együtt a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlotta.

Rimányi Krisztina szerint igen: ennek az a lényege, hogy ha valaki korábban ingyenesen átadott az önkormányzat számára beruházás céljára területet, akkor annak értékét igazságügyi szakértői vélemény alapján, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésének időpontjában irányadó értéken kell megállapítani. Ha kisajátítási eljárásról lenne szó, akkor természetesen kisajátítási szakértő vesz részt az eljárásban.
Ezzel tehát ki lesz egészítve a 4/c. pont.

Kiss Péter jelzi még, hogy az anyagot a városfejlesztési bizottság is elfogadásra ajánlotta.

További észrevétel nem hangzik el, így a képviselő-testület elsőként a rendelet hatályon kívül helyezéséről szavaz. A képviselők 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről


(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

A képviselő-testület ezután 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


78/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közigazgatási területén önkormányzati beruházásban, újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területen megvalósuló útépítés és közművesítés esetén fizetendő hozzájárulással kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1. Hozzájárulás fizetésére kötelezettek:
a) Önkormányzati beruházásban újonnan beépítésre szánt, illetve rehabilitációra kijelölt területen megvalósuló útépítés és közművesítés esetén egyenlő mértékben hozzájárulás fizetésére kötelezettek az út vagy közmű kiépítésével közvetlenül érintett valamennyi ingatlan tulajdonosai, valamint azon ingatlantulajdonosok, akik ingatlanán a közmű kiépítése, bekötése a szomszédos ingatlanon keresztül szolgalmi jog alapításával történik.
b) Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak a tulajdoni hányadaik arányában együttesen kötelezettek a hozzájárulás megfizetésére.

2. A hozzájárulás aránya:
A fizetendő hozzájárulás aránya útépítés esetén a teljes beruházási költség 50 %-a, közművesítés esetén 80 %-a.

3. Fizetési feltételek:
a) Az útépítési és közműépítési hozzájárulás
– 50 %-át egy összegben, a beruházás megkezdése előtt, a hozzájárulás megfizetéséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül,
– 50 %-át a beruházás műszaki átadását követően, legfeljebb 36 havi egyenlő részletben, kamatmentesen kell megfizetni. Ha az ingatlantulajdonos a részletfizetési kötelezettségének a határozatban előírt határidőre nem tesz eleget, a hozzájárulásból még hátralévő tartozását a Ptk-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamattal növelve egy összegben kell megfizetnie.
b) Ha a beruházás több ütemben valósul meg, a hozzájárulást is a megvalósulás ütemében, illetve a tényleges igénybevétel alapján kell megállapítani.

c) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén, a szükséges engedélyek beszerzését követően az önkormányzat az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulást hitelfelvétel útján, vagy saját forrásból megelőlegezheti, ha a fizetésre kötelezettek mindegyike legkésőbb a beruházás megkezdéséig lakástakarékpénztári szerződést köt és az abból származó megtakarítást az önkormányzatra engedményezi. A megtakarítási idő legfeljebb 50 + 3 hónap.
d) Az ingatlan, vagy ingatlanrész tulajdonjogának bármilyen jogcímen történő átruházása esetén az új tulajdonost az eredeti feltételekkel terheli a hozzájárulás fennmaradó részének megfizetési kötelezettsége.

4. Mentességek, kedvezmények:
a) Mentes a hozzájárulás megfizetése alól
aa) a Magyar Állam és az önkormányzat,
ab) vízvezeték, vagy szennyvízcsatorna kiépítése esetén azon ingatlan tulajdonosa, amelynek egészséges ivóvízellátása, illetve szennyvízkezelése - a létesítményre vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő és a beruházás megkezdése előtt megvalósított, rendeltetésszerű használatra alkalmas - közműpótló műtárgy útján megoldott,
ac) a részben vagy teljesen állami, vagy Európai Uniós támogatásból megvalósított út- és közműépítési beruházással érintett ingatlan tulajdonosa.
b) az aa) és ab) pont alapján mentességben részesülő tulajdonosok ingatlanait a hozzájárulás mértékének megállapításánál figyelembe kell venni.
c) A hozzájárulás mértékét csökkenteni kell a beruházás megkezdését megelőző 15 éven belül az ingatlantulajdonos által a beruházás céljára az önkormányzat részére ingyenesen átadott terület értékével. A terület értékét igazságügyi szakértői vélemény alapján, a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésének időpontjában irányadó értéken állapítja meg az önkormányzat.

5. Eljárási szabályok:
a) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos eljárásban út fogalmán a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§ 7. pontjában, közmű fogalmán az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 68. pontjában, beruházáson a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3.§ (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
b) A hozzájárulás megállapításával kapcsolatos önkormányzati hatósági határozat meghozatalára átruházott hatáskörben a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság jogosult.


Felelős: Kiss Péter bizottsági elnök.
Határidő: folyamatos.


A 6. napirendi pont tárgyalása:

A 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan készítették el a beszámolót, összességében nem változott a rendszer. Amit a jogszabályok megengednek, azt az önkormányzat megvalósítja a gyermekvédelem területén.

Hozzászólás:

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a beszámolót.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


79/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2014-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.


A 7. napirendi pont tárgyalása:

A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Dr. Zalán Gábor jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a belső ellenőrzés témaköre a jegyző hatáskörében tartozik. Az anyag a 2014. évre jóváhagyott ellenőrzések megállapításait tartalmazza. A kiküldött pótanyag az ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolására vonatkozó intézkedési tervet tartalmazza.

Kérdések és hozzászólások:

Rába Kálmán az intézkedési tervben azt olvasta, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat gépjármű vásárlásával kapcsolatban is volt megjegyzés. Ez mit takar?

Dr. Zalán Gábor elmondja, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat 2013-ban egy gépjárművet vásárolt, majd 2014-ben azt el is adta. Kiemeli, hogy a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat – ahogy a többi nemzetiségi önkormányzat is – önálló önkormányzat, a működéséért és minden egyébért ő maga felel. Ha van pénze, akkor azt – megfelelő határozattal – joga van eldönteni, hogy mire költi. A települési önkormányzatnak – aki egyébként pénzbeli támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatnak – nincs joga megkérdezni, hogy a támogatást mire használta fel.
2015-ben egyébként szintén volt egy gépjármű vásárlás, amelyet azzal indokolt meg az elnök úr, hogy a munkanélküliség enyhítéséért, a dolgozók erdőre szállításáért – azaz munkavégzés céljára – vásároltak. A korábbi vásárlást nem indokolta meg.

Terplán Zoltán kérdezi: a nemzetiségi önkormányzatnak adott támogatás felhasználását meg lehet-e szabni?

Dr. Zalán Gábor szerint nem, a pénz felhasználására vonatkozóan nincs ráhatása a városnak. Minden nemzetiségi önkormányzattal a települési önkormányzattal megállapodást kötött. A szervezési osztály keretében egy fő ügyintéző foglalkozik az ügyeikkel. A legnagyobb leterheltséget a roma önkormányzat jelenti, az elnök úrnak több olyan tevékenysége is van, ami napi segítséget igényel.

Huber László hozzáfűzi még, hogy évekkel a támogatás biztosítása pályázati rendszer alapján működött, de az is elég nehézkes volt.

A képviselő-testület további észrevétel nélkül 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


80/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.


A 8. napirendi pont tárgyalása:

A „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben való részvételről szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Básthy Béla alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-től érkezett megkeresés a pályázatban való részvételre. A pályázat az EU „Horizont 2020” elnevezésű, kutatás-fejlesztési és innovációs alapjához kapcsolódik. A pályázat célja: fenntartható közlekedés tervezési rendszerek létrehozása. A programban minden országból részt vesz egy kutató-fejlesztő szervezet és hozzájuk csatlakozik egy-egy város is, amely a közlekedés tervezésben érdekelt. A települések összesen 3 millió euróra pályázhatnak. Minden város 50 ezer euróra + 10.000 fős lakosságszám után 10 ezer euróra számíthat, így jött ki Kőszegre vonatkozóan a 60 ezer eurós támogatás. A pályázat 100%-os támogatottságú. Kétkörös pályázat, amely 2016-ban indulna és 2020-ig tartana. Várhatóan elég jelentős – mintegy 30%-os – előfinanszírozású lesz, de mivel 4 évre oszlana el, a város költségvetését nem terhelné meg.
A tervezési munkát a kft. fogja végezni, ehhez a városnak információkat, háttéranyagokat kell biztosítania. Ez az összeg felhasználható lesz találkozókon való részvételre, saját bérköltségre (ha pld. ha e célra fel kellene venni valakit a hivatalba), rezsiköltségre, külső szakértőt lehet belőle fizetni és természetesen kisebb konkrét közlekedési tervezést lehet belőle finanszírozni. Végül is szabadok a keretek, még nincs semmi véglegesítve. Ezzel a pályázattal Kőszeg csatlakozna 2020-ig egy városszövetséghez, akik együttműködnek, de ugyanakkor nem jelent elkötelezettséget sem. Más kérdés, hogy a résztvevők majd egy további együttműködésben részt vesznek-e, de ez nem lesz kötelező – a kistérség Green Mountain projektjéhez hasonlóan.
A Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel eddig is jó volt a város kapcsolata, tulajdonképpen egy jól működő cégcsoportról van szó. Ebbe a körbe tartozik a Promen Kft., a Pannon Helyi Termék Hálózat, stb.
Ha a képviselő-testület nem lát különösebb ellenvetést, akkor kéri, hogy hagyja jóvá a határozati javaslatot.

Kérdések és hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy 100%-os finanszírozású pályázatról van szó. A kötelezettség vállalás csak a tanulmányterv készítésére vonatkozik. A pénzügyi bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság ülésén nem volt jelen az előterjesztő, de a bizottság elfogadásra ajánlotta.

Básthy Béla hozzáfűzi még: a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-t egy bolgár partner kereste meg, amely tulajdonképpen egy kerékpáros egyesület. Ezért az elképzelésekben nagy hangsúlyt kap a kerékpáros téma, mint fejlesztési irány.

Huber László úgy véli, hogy különösebb kockázata nincs a pályázatban való részvételnek. Csak előnyökhöz juthat általa a város. A közlekedés-fejlesztésben nyilván fel lehet majd használni az eredményeket.

Terplán Zoltán kérdezi: elképzelhető, hogy ebből a pályázati pénzből épülhet meg majd a kerékpárút?

Básthy Béla szerint nem, ez a pályázat beruházást nem támogat. De a tervezés, az elképzelhető, hogy finanszírozható belőle.

Kiss Zoltán úgy véli, hogy ha csak egyetlen egy embernek ezzel a pályázattal munkát lehet biztosítani – ha csak átmeneti időre is – akkor ő támogatja.

További észrevétel nélkül, a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


81/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Corti Urbane (Road Safety Smart Mobility Urban Qualification) által benyújtandó, „Fenntartható közlekedési akciótervek kisvárosoknak 25 – 25 – 25” című projektben Kőszeg Város Önkormányzatának partnerként történő részvételét, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 9. napirendi pont tárgyalása:

A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolója csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a VASIVÍZ Zrt. megküldte a 2014. évi beszámolóját az önkormányzatnak – mint résztulajdonosnak. Ha a képviselő-testület elfogadja, a polgármester úr (vagy az általa megbízott személy) ezt képviselheti a társaság közgyűlésében.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy az anyagot a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlotta.

Kiss Péter jelzi, hogy a városfejlesztési bizottság szintén.

Dr. Méri Sándor megjegyzi, hogy könyvvizsgálói véleményt is illett volna csatolni hozzá.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


82/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt-nek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése alapján elkészített 2014. évi beszámolóját megtárgyalta, és azt


6.353.039 eFt mérleg főösszeggel
41.349 eFt adózás előtti eredménnyel
28.142 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2. A képviselő-testület felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét, hogy a VASIVÍZ Zrt. Közgyűlésén a fenti döntésnek megfelelően szavazzon.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő:a társaság közgyűlése.


A 10. napirendi pont tárgyalása:

A civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól szóló beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Krizsovenszky Lajosné szóbeli kiegészítést nem tesz.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság a beszámolót elfogadásra ajánlotta.

Keszei Balázs elmondja, hogy a humánerőforrás bizottság szintén. A bizottság megállapította, hogy csekély összegekkel ugyan, de sok civil szervezetet sikerült támogatni.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

83/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2014. évben juttatott támogatásokról és a civil szervezetek valamint az önkormányzat kapcsolatrendszerének áttekintéséről szóló beszámolót elfogadja.


A 11. napirendi pont tárgyalása:

Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződés-tervezete csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a munkavédelmi előírások alapján kötelező a munkáltatónak a foglalkozás egyészségügyi szolgáltatást biztosítani. Ez történhet külső szolgáltatóval is.

Hozzászólások:

Keszei Balázs jelzi, hogy a humánerőforrás bizottság vita nélkül elfogadásra javasolta a szerződés megkötését. A benne szereplő ár is kedvezőnek tűnik.

Mezei Virág tisztázza, hogy ez jogszabályban meghatározott ár.

Sas Norbert hozzáfűzi még, hogy azért a Pusztai-Medical Kft.-vel lesz megkötve a szerződés, mert nekik van erre speciális engedélyük.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:


84/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 1. napjával a közte és a Pusztai-Medical Kft. közötti, a melléklet szerinti foglalkozás-egészségügyi szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 12. napirendi pont tárgyalása:

A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkez-tetési szerződés meghosszabbítását tartalmazó előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy 2015. április 30-án lejár a KLIK, az önkormányzat és a Vasi Fogadó Kft. között kötött, a Dr. Nagy László EGYMI-ben a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés. Tekintettel arra, hogy e témában közbeszerzési eljárás nem került kiírásra, az önkormányzat vállalta ezt. Ennek lefolytatásig kell szerződést meghosszabbítani. Jelzi még, hogy a határozati javaslatban írtakhoz képest a KLIK székhelye megváltozott: 1051 Budapest, Nádor u. 32. lett.

Hozzászólások:

Sas Norbert a pénzügyi bizottság véleményét ismerteti. A bizottság szomorúan vette tudomásul, hogy a közbeszerzési eljárást az önkormányzat fogja lefolytatni. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

Keszei Balázs elmondja, hogy hasonló volt a humánerőforrás bizottság véleménye is. Megállapították, hogy lépéskényszerben van az önkormányzat e kérdésben.

Ezután további észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozat születik:

85/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a közte, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (szh.: 1051 Budapest, Nádor u. 32.), valamint a Vasi Fogadó Kft. (szh.: 9798 Ják, Móricz Zsigmond u. 14.) között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben az általános iskola és a speciális szakiskola tanulói számára az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezés, valamint a kollégiumban az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkezésen kívüli további étkezések biztosítása tárgyban 2014. augusztus 29-én kötött vállalkozási szerződés hatályának meghosszabbítását Kőszeg Város Önkormányzata által lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás lezárásával létrejövő új vállalkozási szerződés hatályba lépésének időpontjáig.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


A 13. napirendi pont tárgyalása:

A GDF SUEZ Zrt-vel kötendő keret megállapodás csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szociális ellátási rendszerben több változás is történt. Ezek következményeként a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. megkereste az önkormányzatot, mivel a földgázszolgáltatásból keletkezett hátralékok rendezése érdekében továbbra is folytatni kívánják az önkormányzatokkal kialakított hatékony adósságcsökkentési együttműködést. Az együttműködés lényege, hogy a korábbi támogatási gyakorlat során kialakított keretek között, új megállapodás alapján a továbbiakban is fogadják az önkormányzat által nyújtott, lakhatási kiadásokat csökkentő támogatásokat.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

86/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a keret-megállapodás aláírásától kezdődő hatállyal a közte és a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. közötti, a melléklet szerinti keret-megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.


Az 14. napirendi pont tárgyalása:

A belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díjáról szóló előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a rekreációs célú földterületek kijelölése kapcsán került szóba a belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja, amelyet egy 1996-os határozat alapján ad bérbe a mai napig a városgondokság. Akkor az ülésen felmerült, hogy a rekreációs célú földekkel azonos mértékű legyen ezek bérleti díja is, azaz 10 Ft/m2 legyen. Mivel ezt a képviselő-testületi határozatot már többszörösen túlhaladta az idő, javasolják a hatályon kívül helyezését, továbbá a jövőre nézve ezen bérbeadott ingatlanokat tekintve a 10 Ft/m2 bérleti díjat elfogadni.

Hozzászólások:

Sas Norbert jelzi, hogy a pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.

Kiss Péter felhívja a figyelmet arra, hogy aki újonnan vesz bérbe ilyen földterületet, arra fog vonatkozni az új bérleti díj. Akinek élő szerződése van, annak a jelenlegi bérleti díjat kell továbbra is fizetnie. A városfejlesztési bizottság is elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:


87/2015. (IV. 28.)
képviselő-testületi határozat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/1996. (VIII. 29.) határozatát visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tv., valamint az önkormányzati t