2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19.a napirendi pont:
Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára igazgatója kéréssel fordult az önkormányzathoz.

Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretnék kérni, hogy a Kossuth L. u. 3. sz. alatt található raktárhelyiséget a kőszegi fióklevéltár ingyenesen használatba vehesse.
A korábbi években a haszonkölcsön szerződésben kikötésre került, hogy a helyiség teljes rezsiköltsége a kérelmezőt terheli, továbbá a helyiség használat kizárólag levéltári iratanyag tárolására használható. A tavalyi évben a képviselő-testület kérésére a szerződésbe beépítésre került az is, hogy a levéltár a Kőszeg és Vidéke lapban negyedévente helytörténeti cikkeket közöljön Kőszeg város múltjával kapcsolatban, azonban ez ebben a formában nem valósult meg. A jövőben várhatóan a múzeum és a levéltár együttesen egy külön kiadvány keretében teljesíti ezt a kötelezettségét.

A 2014. évi szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.

Tekintettel a Kőszegi Fióklevéltárnak a város életében betöltött szerepére, valamint arra, hogy ebben a raktárhelyiségben őrzik Kőszeg város történelmével kapcsolatos iratanyagot, javaslom az ingyenes használathoz való hozzájárulás megadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2015. március 30.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s. k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatt található 113 m2 nagyságú raktárhelyiséget azzal, hogy a rezsifizetési kötelezettség a levéltárat terheli.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített 2015 évre szóló ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.