2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VASIVÍZ Zrt. megkereste az önkormányzatot, mert az Igazgatóságába és a Felügyelő Bizottságába megválasztott tagok megbízatása 2015. május 31. napjával megszűnik.
Az új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok megválasztása a társaság alapszabálya szerint az önkormányzati képviselők megválasztásával összhangban 5 éves időtartamra történik.
A társaság kérte az önkormányzatokat arra, hogy 2015. évi rendes közgyűlés előkészítéséig döntsenek az új tagok delegálásáról, a határozatot május 1-ig kell megküldeni a számukra.

Kőszeg Város Önkormányzatát az Igazgatóságban jelenleg Schwahofer Péter kőszegi lakos, a Felügyelő Bizottságban pedig Király Árpád korábbi csepregi polgármester képviseli, mindketten Kőszeget és Csepreget közösen képviselik.

A társaság Alapszabálya rögzíti azokat az együttműködési irányelveket, amelyek megállapítása a tulajdonos önkormányzatok döntési kompetenciájába tartozik. Ebben a jelenlegi ciklushoz képest változások lesznek, mert a megyei önkormányzat már nem tulajdonosa a társaságnak.
A delegálásra vonatkozóan az elmúlt időszakban tárgyalásokat folytattunk.
Az új tulajdoni részarányok a következők szerint alakultak: Szombathely 53%, Szentgotthárd 4,6%, Körmend 4,3%, Kőszeg 3,6%, Csepreg 1,6 %, Vasvár 1,3 %, Sárvár 1,2 %.
Ezek alapján Szombathely 2 főt, Szentgotthárd, Körmend és Kőszeg is 1-1 főt delegálhat az Igazgatótanácsba.
Az Ellenőrző Bizottságba Szombathely önállóan 1 főt, Körmend és Sárvár, Szentgotthárd és Vasvár, továbbá Kőszeg és Csepreg közösen 1-1 főt delegálhat. A közös delegálásoknál a két település esetében 2,5-2,5 évre szólna a megbízatás, váltva 1-1 fővel.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá az Igazgatóságba a kőszegi, továbbá a Felügyelő Bizottságba a Csepreg városával tárgyalás eredményeképpen megjelölt közös jelöltet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.Kőszeg, 2015. április 21.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Igazgatóságába Solymosi Tamás Kőszeg, Vasút u. 24. alatti lakost, a Felügyelő Bizottságába Csepreg Város Önkormányzatával közösen Vlasich Krisztián csepregi polgármester megválasztását javasolja.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.