2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. napirendi pont:
A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A KRAFT projekt részeként elkészült a Chernel utca felújítási munkáira vonatkozó tervdokumentáció, valamint a szükséges építési engedélyek beszerzése megtörtént.

A munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívást a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

A közbeszerzési eljárás fajtája a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás, tárgyalás tartása nélkül, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot.

Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább három - a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint teljesíteni képes - gazdasági szereplőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni.

Fentiek alapján az alábbi három gazdasági társaságot javasoljuk ajánlattevőként meghívni:Cégnév Cím E-mail Képviselő
1. BIT-ÉP Bt. 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2. info@bit-ep.hu Bene Imre
2. Csepregi Építőipari Kft. 9737 Bük, 1572 hrsz. csatep@pr.hu Horváth Róbert
3. Szkendó Kft. 9700 Szombathely, Söptei út 72. info@szkendo.hu Takács SándorAz ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. április 27.
A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
az Előkészítési Munkacsoport tagjaHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást megindító felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Kőszeg-Chernel utca felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldését az alábbi gazdasági szereplőknek:

Cégnév Cím
BIT-ÉP Bt. 1071 Budapest, Dembinszky u. 10. fsz. 2.
Csepregi Építőipari Kft. 9737 Bük, 1572 hrsz.
Szkendó Kft. 9700 Szombathely, Söptei út 72.

Felelős : Huber László polgármester
Határidő: Azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.