2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
15. napirendi pont:
A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2015. március 26-i ülésén elfogadta a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást megindító felhívást és egyben elrendelte a felhívás megküldését a megjelölt gazdasági szereplők részére.
A megadott határidőig 3 darab ajánlat érkezett. Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre az ajánlattevők részére.

Az eljárás során érvényes ajánlatot tett ajánlattevők adatai:

Ajánlattevő neve, székhelye Összesített nettó ajánlat ár
Szárnyasép Kft. 9730 Kőszeg, Várkör 61. 2/4. 60.431.487,-Ft
Tender Kft. 9700 Szombathely, Szófia u. 20. 62.603.811,-Ft
Inda Nyugat Kft. 9700 Szombathely, Szigligeti u. 77. 63.160.680,-Ft

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, így javasoljuk a közbeszerzési eljárás nyertesének a Szárnyasép Kft. (9730 Kőszeg, Várkör 61. 2/4.) ajánlattevőt kihirdetni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. április 27.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó
Az előkészítési munkacsoport tagja
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái " tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Szárnyasép Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9730 Kőszeg, Várkör 61. II/4.
Nettó ajánlati ár: 60.431.487,-Ft

Indoka: mert az ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a „Vállalkozási szerződés – Európa ház, Zwinger felújítási munkái” tárgyában a szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.