2015. Április 28., Kedd, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
2. - A képviselő-testület 2015-2019.-i önkormányzati időszakra vonatkozó gazdasági programja.
3. - Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
6. - Beszámoló a 2014-ben végzett gyermekvédelmi munkáról.
7. - A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
8. - Részvétel a „Fenntartható közlekedési akcióterv kisvárosoknak 25-25-25” c. projektben.
9. - A VASIVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának jóváhagyása.
10. - Beszámoló a civil szervezetek támogatásáról, a társadalmi szervezetek és az önkormányzat kapcsolatairól.
11. - Kőszeg Város Önkormányzatának foglalkozás-egészségügyi szerződése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI-re vonatkozó közétkeztetési szerződés meghosszabbítása.
13. - Keret megállapodás a GDF SUEZ Zrt-vel települési támogatás elszámolásáról.
14. - Belterületi (kiskerti) ingatlanok bérleti díja.
15. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
16. - A Chernel utca burkolat és csapadékelvezető rendszerének felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (Az előterjesztést később küldjük.)
17. - Külső bizottsági tagok választása.
18. - A VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába és Felügyelő Bizottságába tag delegálása.
19.a - Vagyonügyek: A levéltár ingyenes helyiséghasználata.
19.b - Vagyonügyek: A 2808 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
19.c - Vagyonügyek: A 4903 hrsz-ú ingatlan hasznosítása.
19.d - Vagyonügyek: A 0202/2 hrsz-ú közút megszüntetése.
20. - Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénylése.
22. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!


A KRAFT-program jelenlegi állásáról – szíves felkérésüknek eleget téve – alábbiakban számolunk be:

I. Épületfelújítások

1. Bencés Rendház

• A kiviteli tervek 2015. március elejére elkészültek.
• A kivitelezésre vonatkozó felhívás 2015. március 13-án meghirdetésre került.

2. Kőszeg Város Önkormányzata

• Az Európa Ház és a Zwinger felújítására a közbeszerzés március hónapban kiírásra került. A kivitelezés tervezett időszaka 2015. májustól szeptemberig tart.
• A Chernel utca felújítása esetén az ivóvízhálózat, valamint a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját a VASIVÍZ Zrt. vállalta, így az utca felújításánál bruttó 96.083.968,- Ft összköltségből bruttó 72 470 294,- Ft lenne a beruházás költsége, tehát 21 670 294,- Ft forráshiány mutatkozik. A hiányra az Önkormányzat keresi a megoldást.
• A Chernel utca felújítása kimarad a mostani közbeszerzésből, április végére várható ennek a kiírása, mivel a VASIVÍZ Zrt. június 1-je előtt nem kezdi meg a vízhálózatok felújítását, így a burkolat javítása sem kezdődhet meg addig. Az utca felújítása a projekt végéig el fog készülni, nem veszélyezteti annak megvalósulását.

3. MNV Zrt.

• A felmérési dokumentációk mindhárom épületre 2015. február 10. napjával elkészültek.
• A levéltári-, épület- és restaurátori kutatásra – épületenként megbontva – 3 ajánlatot kért az MNV Zrt. Az ajánlatok beérkeztek, kiértékelésük megtörtént, az eredmény döntéshozatalra előterjesztve. A Chernel utcai Festetics palotára és a Művészetek Házára a kutatási engedélyt a Vas Megyei Kormányhivatal kiadta. Az NGM engedélyezte a kutatási munkák megrendelését. A helyszíni munka megkezdődött.
• A tervezésre a közbeszerzési eljárás lezárult. A bekért ajánlatok elbírálása megtörtént, az eredmény döntéshozatalra előterjesztve.
• A tervezési határidő tolódik, az engedélyezési tervek leszállítására a szerződéskötéstől számított 45 nap, míg a kiviteli tervek elkészítésére további 30 nap áll rendelkezésre. Az engedélyeztetési eljárás várhatón május elején indulhat, építési engedéllyel és kiviteli tervvel június közepén fogunk rendelkezni.


II. A program társadalmiasítása

1. A KRAFT-program 2015 februárjában alkotópályázatot és ahhoz kapcsolódó workshopot hirdetett kőszegi, középiskolás korosztály számára Találd ki Te is Kőszeget! címmel. A pályázat sikeres volt: az alkotások eredményhirdetéssel egybekötött kiállítása 2015. április 28-án lesz az Európa Házban.

2. A KRAFT-programról ingyenes, minden kőszegi háztartásba eljutó, újságformátumú kiadványt készítünk. Megjelenésének és terjesztésének várható ideje: 2015. május közepe.

Kőszeg, 2015. április 11.

Tisztelettel:

Prof. Miszlivetz Ferenc s. k.


HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KRAFT projekt állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.