2015. December 17., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
2. - Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
3. - Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
4. - Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
5. - Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
6. - Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtásáról.
7. - A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
8. - Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
9. - A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
10. - A 2016. évi rendezvénynaptár.
11. - A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
12. - A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
13. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
14. - Krizmanich István megbízási szerződése.
15. - A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. - Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
17.a - Vagyonügy: A Rohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2015. december 17-i képviselő-testületi ülés anyagai.
20. - Rendkívüli előterjesztés: A Kőszeg és Vidéke lap felelős szerkesztőjének lemondása.
Szám: 730-21/2015.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. december 17-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2016. évi illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása. 1
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
2. Kőszegpaty község településfejlesztési koncepciójának véleményezése.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
3. Beszámoló Kőszeg Város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
Előterjesztő: Dr. Mátrai István a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnöke.
4. Az Európa-Ház használatára kötött megállapodás módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
5. Hozzájárulás a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete székhelyének bejegyzéséhez.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
6. Együttműködési megállapodás a Nemzeti Programként megvalósuló KRAFT projekt végrehajtására. (az anyagot később küldjük)
Előterjesztő: Huber László polgármester.
7. A Meskó u. 1. alatti ingatlan használati szerződése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
8. Az alapítványok alapító okiratának módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
9. A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány megszüntetése.
Előterjesztő: Keszei Balázs bizottsági elnök.
10. A 2016. évi rendezvénynaptár. .
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
11. A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház pótelőirányzat kérése.
Előterjesztő: Bognár-Varga Szilvia pénzügyi osztályvezető.
12. A Dr. Nagy László EGYMI gyermekétkeztetési szerződésének módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
13. A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. Krizmanich István megbízási szerződése.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
15. A 6649/1 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása. .
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
16. Használt Volkswagen Transporter mikrobusz vásárlása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
17. Vagyonügy:
a) ARohonci u. 46./B. fsz. 1. alatti lakás értékesítése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Kőszeg, 2015. december 10.


Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.