2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
2. napirendi pont:
Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!


A KRAFT-program jelenlegi állásáról – szíves felkérésüknek eleget téve – alábbiakban számolunk be:

I. Épületfelújítások

1. Bencés Rendház
Az épület felújítása megkezdődött, a tervek szerint az átadási határidő 2016. március 31.

2. Kőszeg Város Önkormányzata
- Az Európa Ház és a Zwinger felújítása befejeződött, az épületeket átadták. A Zwinger avatási ünnepségére 2015. október 5-én került sor.

- A Chernel utca felújítása esetén az ivóvízhálózat, valamint a szennyvízcsatorna rekonstrukcióját a VASIVÍZ Zrt. vállalta. A munkálatok lezárultak, a Chernel utca úgy a csatornahálózat, mint a burkolat tekintetében megújult. A Zwinger és az Európa Ház (Chernel utca 14.) közti kis tér alkalmassá lett arra, hogy az Európa Házba érkező vendégek és az intézmény dolgozói kényelmetlenségek nélkül tudjanak parkolni gépkocsiikkal. Sajnos már most, a terület hivatalos átadása előtt kaotikussá vált a helyzet: ismeretlen gépjárművek ismeretlen indokkal elfoglalták a Zwinger előtti teret, így, annak, az Önökkel közösen elgondolt, rendeltetésszerű használatára nincs módunk. Tisztelettel kérjük ezért Kőszeg Város Önkormányzatának szíves intézkedését: egy tábla kihelyezését, amely arra figyelmeztet, hogy a terület az Európa Ház lakói, dolgozói és vendégei számára fenntartott parkolóhely.
3. MNV Zrt.

- A felmérési dokumentációk mindhárom épületre 2015. február 10. napjával elkészültek.

- A levéltári-, épület- és restaurátori kutatásra – épületenként megbontva – 3 ajánlatot kért az MNV Zrt. Az ajánlatok beérkeztek, kiértékelésük megtörtént, az eredmény döntéshozatalra előterjesztve. A Chernel utcai Festetics palotára és a Művészetek Házára a kutatási engedélyt a Vas Megyei Kormányhivatal kiadta. Az NGM engedélyezte a kutatási munkák megrendelését. A helyszíni munka befejeződött, a szakértők a kutatások alapján fogalmazzák meg a felújításra teendő javaslataikat.

- A Chernel u 10 és a Művészetek háza esetében az engedélyezési terv készítése folyamatban van, az építési engedély ez év végére várható, utána indulhat a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés a Bálház kivitelezési közbeszerzésével együtt (a Bálházban folytatandó munkák nem építésiengedély-kötelesek).

II. A program tartalmi elemeinek alakulása

- A KRAFT program egyik, vezető elemeként definiált Institute for Advenced Studies (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete) megalapítására kormányhatározat várható az illetékes szakminisztériumokkal való egyeztetések nyomán. Az intézmény koncepciójának elfogadására és megalapítására utalt Dr. Vitályos Eszter Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkár is 2015. szeptember 18-án, a KRAFT program nemzetközi konferenciáján. Az intézet KRAFT programba illeszkedő működéséről és a fő partnerekkel történő együttműködés kérdéseiről egyeztetésre kerül sor október folyamán a Miniszterelnökség a Pannon Egyetem és a KRAFT program menedzsmentje között.

- Mivel a KRAFT program „Kőszeg város példáján” mutatja be a településfejlesztés egy új, kreatív lehetőségét, ezért szeptember 18 – 20 közt nemzetközi konferenciát szerveztünk Kőszegen. A konferencián megjelentek a program iránt érdeklődő városok vezetői (Veszprém, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Pápa), bemutattuk a KRAFT eddigi eredményeit, illetve nemzetközi példákat (Portugália, Olaszország, Ausztria), amelyek szellemiségükben kapcsolódnak a KRAFT programhoz. A rendezvény sikeres volt: tudományos értéke mellett kétségtelen haszna, hogy Kőszeg város kapcsolatai is erősödhettek a Pannon Városok Szövetségével, ami Veszprém Megyei Jogú Város kezdeményezésére alakult meg, s amelybe Kőszeget is meghívták.

- A Pannon Egyetem ösztöndíjpályázatának köszönhetően kutatócsoport alakult a KRAFT program fejlesztésére: az ösztöndíjasok 2015 decemberében ismertetik javaslataikat a városfejlesztéssel kapcsolatban: a javaslatok a www.kraftprojekt.hu oldalon olvashatóként nyilvánosságra kerülnek.

Kőszeg, 2015. október 12.

Tisztelettel:


Prof. Miszlivetz Ferenc s. k.


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KRAFT projektről szóló tájékoztatót elfogadja.