2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
10. napirendi pont:
A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.

Tárgy: Lóránt Gyula emléknap felvétele Kőszeg Város Rendezvényei közé

Tisztelt Képviselő testület!

Azzal a kéréssel fordulok a tisztelt képviselő testülethez, hogy az Önkormányzat nyilvánítsa hivatalos emléknapjává, városi rendezvényévé és vegye fel a városi rendezvénynaptárba a Lóránt Gyula Emléknapot.
Lóránt Gyula Kőszeg városának szülötte, magyar labdarúgó, az Aranycsapat keménységéről ismert középhátvédje, labdarúgóedző. Bár a kőszegi sportpálya felvette a város leghíresebb sportolójának nevét, mégis úgy érzem, hogy méltatlanul kevés szó esik személyéről. A labdarúgó életpályája, elért eredményei alapján méltó lenne a Lóránt Gyula Emléknap arra, hogy a rá büszke város ünnepnapja legyen. Az emléknap javasolt dátuma a szokásoknak megfelelően május 31. (a dátum a sportoló halálának dátuma is). Az emléknap programját a városi sportegyesületek az Önkormányzattal és intézményeivel közösen megszervezve, állandó szervezőbizottságot alakítva bonyolítanák le. Ez külön anyagi ráfordítást nem igényel a város részéről.
Kérem a tisztelt képviselő testületet és az illetékes bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. május 28.

Tóth Gábor / önkormányzati képviselő
Plechl Tibor / önkormányzati képviselőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Lóránt Gyula tiszteletére évente városi emléknap kerüljön megrendezésre és ezen ünnep kerüljön felvételre az önkormányzat hivatalos rendezvénynaptárába.

Felelős: Huber László polgármester, Pócza Zoltán JVMK igazgató Határidő: folyamatos
Kőszeg, 2015. május 28.