2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
8. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!


A képviselő-testülete előtt is ismert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Kőszeg, Bezerédy u. 3. alatti lakóépületben 2014. júliusában tűzeset történt, a tető helyreállítása már korábban megtörtént.
A tűzben legjobban érintett 4 lakás helyreállítási munkáit a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. végeztette el.
Az önkormányzati lakásokra kötött biztosítások kedvezményezettje Kőszeg Város Önkormányzata. A biztosító a vonatkozó munkarészekre (4 lakás) csupán 1 806 995 Ft kártérítést fizetett, amely nem volt elegendő a helyreállításhoz, mert a Szárnyasép Kft. (9730 Kőszeg, Várkör 61. 2/4.) 6 337 653 Ft összegben állított ki számlát a vállalkozói szerződés alapján.
A fennmaradó 4 530 658 Ft-ot a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. a képviselő-testület előtt is ismert pénzügyi nehézségei miatt nem tudja saját forrásból kiegyenlíteni. Ezért javaslom és kérem, hogy a képviselő-testület a fenti összeget az általános tartalék terhére biztosítsa, annak érdekében, hogy a kft. a fizetési kötelezettségének eleget tudjon tenni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2015. október 14.

A polgármester nevében:
Sőbér Aurélia s. k.
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Bezerédy u. 3. szám alatti lakások belső helyreállítási munkáiról szóló számla nettó összegét, 6 337 653 Ft-ot a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére támogatásként biztosítja.
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét, 1 806 995 Ft-ot a vonatkozó munkarészekre kapott biztosítási kártérítésből, a fennmaradó 4 530 658 Ft-ot pedig az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2015. november 15.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.