2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
3. napirendi pont:
Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.

Tisztelt Képviselő-testület !


A képviselő-testület május havi ülésén tárgyalta az önkormányzat által létrehozott alapítványok helyzetéről, működéséről szóló beszámolókat. Az akkor hozott 105/2015. (V.28.) önkormányzati határozat szerint a képviselő-testület felkérte a kuratóriumok elnökeit, hogy szeptember 30-ig tegyék meg javaslataikat az alapítványok további sorsával, működtetésével kapcsolatban. A javaslatokat el is juttatták hozzánk a Kőszeg Sportjáért Közalapítvány, a Segítő Kéz Közalapítvány és a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány elnökei.
Mindhárom levél közös jellemzője az, hogy az alapvető szándék megvan a kuratóriumokban a további működésükre, illetve, hogy anyagi nehézségekkel küzdenek, éves szintű, megtervezhető alaptőke pótlásra – de legalább adminisztrációs, könyvelési költségeik fedezésére - lenne szükségük.
A Segítő Kéz Közalapítvány elnöke szóban elmondta, hogy a fogyatékkal élők javára létrehozott közalapítvány megszüntetése után az alapítvány vagyonának átadásából származó több, mint egymillió forintos tőkéjükhöz még nem nyúltak hozzá, felhasználását jövőre tervezik. Ugyanakkor az eredeti alaptőkéjükből 400 000 Ft áll még rendelkezésükre, de annak is csak a kamatait használják fel a költségek kifizetésére. Érdemi szociális segítséget csak ennek megnövelésével lehetne kifejteniük. Az esetükben szükséges még a lemondottkuratóriumi tagok pótlása is a javasolt személyekkel.
Másfajta megközelítésben íródott a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány elnökének levele. Az anyagiakon túl itt az alapítványnak- a rendszeres évi támogatáson túlmenően- a város kultúrpolitikájában való elhelyezkedése, feladatainak az önkormányzat kulturális koncepciójának tükrében való megfogalmazása iránt merült fel az igény.
A fentiek alapján úgy vélem, hogy pillanatnyilag csak a határozati javaslatban foglalt lépések megtételére van lehetőség, azaz az anyagi támogatások kilátásba helyezésére a 2016. évi költségvetés függvényében, a Segítő Kéz Közalapítvány kuratóriumának kiegészítésére, valamint a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány és a Humánerőforrás Bizottság bevonásával történő koncepcionális párbeszéd megkezdésére.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Kőszeg, 2015. október 14.
Huber László polgármester nevében:


Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT I.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által létrehozott alapítványok pénzügyi támogatásának lehetőségét a 2016. évi költségvetés készítésekor megvizsgálja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű


HATÁROZATI JAVASLAT II.


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő Kéz Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja Stitniczky Csilla és dr. Nagy Csaba Áron Kőszeg, Jurisics tér 14. alatti lakosokat.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


HATÁROZATI JAVASLAT III.


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Humánerőforrás Bizottságot, hogy folytasson konzultációt a Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumával és dr. Bokányi Péter elnökkel az alapítvány feladatairól, majd a konzultációt követően terjessze a bizottság javaslatait a képviselő-testület elé.

Felelős: Keszei Balázs bizottsági elnök
Határidő: 2015. december havi képviselő-testületi ülés(Az alapítványok által küldött dokumentumokat lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.