2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
12. napirendi pont:
A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepcióját (a továbbiakban: koncepció) a képviselő-testület a 89/2014. (V.29.) képviselő-testületi határozatával fogadta el. A koncepció III. fejezete (Alapelvek, feladatok) feladatokat fogalmaz meg az irányító munka területén is, mely szerint „A képviselő-testület illetékes bizottsága tegyen javaslatot egy városi sportmenedzseri (sportkoordinátor) munkakör létrehozására.”. E feladat konkretizálására a képviselő-testület elfogadta a 88/2014. (V.29.) képviselő-testületi határozatot (1. számú melléklet).

A koncepció felülvizsgálatakor a Humánerőforrás Bizottság 96/2015. (IX.17.) számú határozat 2. pontjában az alábbiak szerint döntött:
„A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 88/2014. (V.29.) képviselő-testületi határozatát vonja vissza.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Kőszeg, 2015. október 10.


Keszei Balázs s. k.
bizottsági elnök


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2014. (V.29.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.