2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
18. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Örömmel állapította meg úgy a város lakossága, mint vendégei és a szervezők is, hogy ez évben az immár hagyománnyá kinőtt és országosan ismertté vált „Ostromnapok” rendezvény rendkívül sikeresek volt, illetve színvonala is kiemelkedőnek tekinthető.
Tekintettel arra, hogy az „Ostromnapok” tevékeny főszereplői a különböző helyi civil szerveződések voltak, azt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassuk a határozati javaslatban foglaltak szerint a rendezvények színvonalát emelő szervezeteket. Ez azért is különösen indokolt, mert az „Ostromnapokon” való szereplés anyagiakban mérhetően is megterhelő számukra, nem beszélve arról, hogy tagjaik szabadidejüket áldozzák fel önkéntesen a város javára. E pótlólagos támogatás arra is biztosíték, hogy jövőre még tovább fejleszthessék a játékokhoz szükséges felszereléseiket, ruházatukat, stb.

Kérem a javaslatom megtárgyalását és elfogadását.

Kőszeg, 2015. október 28.

Huber László
polgármester nevében:

Dr. Zalán Gábor sk.
jegyzőHATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését és köszönetét fejezi ki a „Kőszegi Ostromnapok” 2015. évi rendezvénysorozat szervezőinek és résztvevőinek.
A további sikeres folytatás színvonalának emelése céljából pótlólagos támogatásban részesíti - az általános tartalék terhére - az alábbi szervezeteket a megjelölt összegek erejéig, elrendeli egyúttal a támogatásban részesülőkkel történő megállapodások megkötését, amelyek aláírására a polgármestert felhatalmazza:

Kőszegi Fúvósok 67 000 Ft
Írottkő Natúrparkért Egyesület 67 000 Ft
Kőszegi Ostromnapok Egyesület 240 000 Ft
Be-Jó Táncegyüttes 46 000 Ft
Kőszegi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat 67 000 Ft
Hajnalcsillag Táncegyüttes 33 000 Ft
Kőszegi Orientális Hastáncosok 46 000 Ft
Kőszegi Polgárőr Egyesület 40 000 Ft
ATARU Taikó Ütős együttes 33 000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Huber László polgármester az aláírásért
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.