2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
17. napirendi pont:
Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése

Tisztelt Képviselő-testület!

A nyár folyamán a Béri Balog Ádám Általános Iskola igazgatója és fenntartója bejelentette, hogy az iskola egyes tantermeiben felpúposodott a PVC burkolat.

A hiba okának feltárása során megállapításra került, hogy burkolat felválását a burkolat alatti aljzatkiegyenlítő réteg nedvesedés miatti részleges feltöredezése, illetve tönkremenetele okozhatta. A nedvesedés belső oka csak valószínűsíthető, a pontos ok csak az érintett tantermek burkolatának felszedésével deríthető ki.

A nedvesedés másodlagos oka, hogy a lábazati falak külső csapadékvíz ellen egyáltalán nem védettek, ezért a víz a kültér felől is bejuthat az aljzatok alatti feltöltésbe.

A belső felújítás hozzávetőleges költsége még nem ismert, ezt a 2016. évi költségvetésben kell tervezni, és a nyári szünetben kivitelezni.

A külső lábazatszigetelés elvégzése viszont még az idei évben mindenképpen indokolt, mivel ezáltal legalább a kívülről történő nedvesedés megszűnik. A szigetelés költsége a csatolt árajánlat alapján bruttó 1.293.217,- Ft.

A költségek 30 %-át a Szárnyasép Kft. átvállalta, így az önkormányzatot a fennmaradó bruttó 905.252,- Ft terhelné.

Az összegből 743.000,- Ft a költségvetésben a Balog iskola szennyvízelvezető rendszer részleges cseréjére tervezett előirányzatból (a szennyvízelvezető rendszer cseréjét célszerű az előbbiekben említett belső kivitelezéssel együtt a nyári időszakban elvégeztetni), 162.252,- Ft az általános tartalékból biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az előterjesztést a napirendre felvenni, megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2015. október 27.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános iskola lábazati falszigetelését a melléklet szerinti műszaki tartalommal. Az ehhez szükséges bruttó 905.252,- Ft összeget 743.000,- Ft erejéig a „Balog iskola szennyvízelvezető rendszer részleges cseréje” előirányzat terhére, 162.252,- Ft erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)